หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Production Manager (Food) @Pathum Thani (70K-90K) (SDG-38912)

ผู้จัดการฝ่ายผลิต
บริษัท จัดหางาน อาร์จีเอฟ เอชอาร์ เอเจนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- Manage and control manufacturing performance to achieve annual operation plan, service, quality and area of cost control

- Lead manufacturing team to ensure people capability and growth that matches to business requirements

- Ensure safety and environmental under plant operations to meet standards and norms.

- Develop manufacturing strategy that support Operation Plan and business growth plan.

- Ensure executable plan development and team execution including Operations capability and new initiatives of products expansion plan.

- Control product quality to achieve target

- Maximize in machine efficiency and utilization

- Deliver Environmental sustainability initiatives included energy and water consumption.

- Ensure manufacturing meet standard

- Institute Health & Safety mandates

- Own the Injury Frequency, Lost time and its operational tasks.

- Own the Plant Productivity and its operational tasks.

- Ensure the sufficient resources for plant operation by right structure, people capability and empower.

- Join with QA /CA to support for customer complaint evaluation/ actions.

- Ensure plant operation to meet local Legal and regulatory.

คุณสมบัติ

Necessary Skill / Experience

- Thai nationality , Male/Female, age 38-45 years old

- Bachelor degree in Science, Food science, Engineer or other related fields

- 8-10 years of working experience in R & D or production position

- Experience in food manufacturer

- Good command of English

- Strong self-motivated and energetic person

- Excellent interpersonal skill

- Detail oriented

Preferable Skill / Experience

- Have car and driving license

Languages skills

English: Conversational Level

Japanese: None

Workplace Area: Navanakorn, Pathum Thani

Working Hour: 8:00-17:30 (Mon-Fri)

About the Benefits

Salary: 70,000–90,000THB

About the company

Products: Instant Noodles

Business Type: Food / Beverages

HOW TO APPLY,

*** Please submit your resume with recent photo, your current & expected salary, and reference:

Production Manager (Food) @Pathum Thani (70K-90K) (SDG-38912) to thailand@rgf-hragent.asia

*** any query regarding this Job or application method, please call Tel. 02-021-0333

689 BHIRAJ TOWER at EmQuartier, 23rd Floor, Room No. 2304-2306

Sukhumvit Road, North Klongton Sub-District, Vadhana District, Bangkok 10110

Website: www.rgf-hragent.asia and find us on Facebook: RGF Thailand    

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 8 - 10 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาศาสตร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์อาหาร
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
เกี่ยวกับบริษัท
MEET YOUR OPPORTUNITY

www.rgf-hragent.asia/thailand/en/

RGF stands for RECRUIT GLOBAL FAMILY, a global brand of Japan's largest recruiting and information service company, Recruit Holdings Co., Ltd.
We created this brand out of our commitment to take on a new challenge to leverage on Recruit Group's more over 50 years of industry experience and business network in Japan, to provide new opportunities to our clients across the region.

RGF HR AGENT takescharge of RGF's business entity in general recruitment services. We provide total human resource services to clients at every stage of staff placement, such as evaluation, remuneration, and staff training. At the same time, we assist job-seekers in various ways to find the right job according to their individual preferences and experiences. Besides our services to assist full-time staff recruitment, we also offer a range of support services for RPO (Recruitment Process Outsourcing) and contract base/temporary recruitment needs.

Our company's status as the Japan's #1 market share holder in human resource, temporary staffing, and job advertisement field makes it possible for us to provide high quality total human resource management services not only in Japan but across the region.
RECRUIT = RGF will continue to take up the challenge to be the #1 recruitment agency in Asia, beyond national boundaries. 
ที่อยู่ : 689 BHIRAJ TOWER at EmQuartier, 23rd Floor, Room No. 2304-2306 Sukhumvit Road, North Klongton Sub-District, Vadhana District, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2021-0333
โฮมเพจ : http://www.rgf-hragent.asia
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดหางาน อาร์จีเอฟ เอชอาร์ เอเจนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด