หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Production Manager/Supervisor ( Beverage)

ผู้จัดการฝ่ายผลิต/หัวหน้างานผลิต
บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Production Manager

- วางแผนการผลิต กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ, ต้นทุนการผลิต, การส่งมอบ)
- วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต
- จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต
- ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
- ควบคุมต้นทุนการผลิต
- กำกับดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผน
- วางแผนพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกระบวนการผลิต
- ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สรุปผลการทำงานรายสัปดาห์ รายงานต่อผู้บริหาร

- อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


Production Supervisor

- ควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามแผนผลิตกำหนด (คุณภาพ, ต้นทุนการผลิต, การส่งมอบ)

- จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต

- ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

- ควบคุมต้นทุนการผลิต

- ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผน

- นำเสนอแผนพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกระบวนการผลิต

- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- สรุปผลการทำงานรายสัปดาห์ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา

-อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง Manager อายุ 35 ปีขึ้นไป / Supervisor  อายุ 25 ปีขึ้นไป 
- การศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการผลิตเครื่องดื่มในโรงงานอาหาร ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel ขั้นสูงได้เป็นอย่างดี
- มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบสูง ติดตามงาน และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
- สามารถเริ่มทำงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ปรับเงินประจำปี
- โบนัส
เกี่ยวกับบริษัท
เราเป็นบริษัทผู้นำในการจัดจำหน่ายนมจากเมล็ดถั่วอัลมอนด์ 100% ภายใต้แบรนด์ 137 degrees เราเลือกใช้วัตถุดิบชั้นยอดผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอน ได้รับการรับรองระบบ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000 และ FSSC 22000 มีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป 
 
ขณะนี้บริษัทกำลังขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้เปิดรับบุคลากรที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท

 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR
ที่อยู่ : Thai CC Tower สาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-2100220
โทรสาร : 0-2323-1144
โฮมเพจ : http://www.137degrees.net
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด