หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/04/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Production Staff (20 Positions)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
ด่วนมาก!
บริษัท มินีแบไทย จำกัด/บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- Planning
- Production Control
- Material Control
- Quality Control
- Quality Assurance
- Document Control
คุณสมบัติ
- Bachelor's degree in General Science ,Mathematics, Statistics, Chemistry, Production Technology, Industrial Management, Operation Management, Rubber Technology, Social Science, Business Administration, Economics , English or related field
- Experience and knowledge of planning, production control , QC, QA will be an advantage
- Good command of both written and spoken English
- Able to work in up-country (Ayutthaya , Lopburi province) 
All positions will be provided the attractive welfare such as accommodation with air condition in bedroom, transportation, uniform, in house & off house training, opportunity for oversea training, provident fund, annual function pay, annual physical check up, medical fee including family welfare budget ,group life insurance, club house, free cooked rice, safety working condition with safety equipment provided.

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 20 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : การผลิต
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรม
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยียาง
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : เศรษฐศาสตร์
คณะ : เศรษฐศาสตร์
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : คณิตศาสตร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : สถิติ
คณะ : เทคโนโลยี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการการผลิต
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
คณะ : อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์
สาขา : สังคมวิทยา
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท

To be the world’s superior manufacturer of high precision electronics and mechanical components

Minebea Group of Companies (Thailand) is a member of Minebea Co.,Ltd.in Japan , a corporate giant  producing miniature ball bearings, mechanical parts and electronic devices, operating 32 plants with 52 sales offices , employing more than 44,000 persons in 14 countries.

Minebea Group of Companies(Thailand) would like to invite the qualified candidates for these following positions.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 1 Moo 7, Phaholyotin Road (K.M.51), T.Chiang-Rak-Noi, A.Bang Pa-In, Ayutthaya 13180
โทรศัพท์ : 035-361-439 Ext. 1721
โทรสาร : 035-361-477
โฮมเพจ : http://www.minebea.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท มินีแบไทย จำกัด/บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด