หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Production Supervisor

หัวหน้างานฝ่ายผลิต
บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค
เชียงใหม่และภาคเหนือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต ลดของเสีย เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงักระหว่างการผลิต และได้ผลผลิตตามเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที?เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
 • กำหนดตารางการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย
 • ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ
 • ปฏิบัติหน้าทื่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ : 25-35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ : 3-5 ปีด้านการผลิต
 • ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Execl , Powerpoint
 • ประสบการณ์ด้านการจัดทำโครงการของโรงงาน /เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต /กิจกรรมในการปรับปรุงการผลิต
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง รวมถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • ชอบความท้าทายในการทำงานโครงการใหม่ๆ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: นครสวรรค์ (ติดกับ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา) 

สามารถส่งใบสมัครมาที่ อีเมล์ hrd@equatornature.com 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่และภาคเหนือ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Vehicle fee
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

We are backed by global investors and affiliated with Equator Capital Group a U.S. based investment firm.

To create positive benefits for society through creation of hypo-allergenic, natural, environmental friendly household cleaning products, such as laundry detergent, multi-purpose cleaning solution, fabric softener, floor cleaner, dishwashing solution, and liquid soap.  Our corporate office is in Bangkok and our production facility is in Nakornsawan. 

Our websites include:  www.equatorpurenature.com 

https://www.pipperstandard.com.th    https://www.facebook.com/pipperstandard

https://www.pipperstandard.com.sg    https://www.facebook.com/pippersingapore

https://www.pipperstandard.com.tw    https://www.facebook.com/pippertaiwan

https://www.pipperstandard.com.hk    https://www.facebook.com/pipperhongkong

http://www.pippervietnam.com           https://www.facebook.com/pippervietnam

https://www.pipperstandard.com.cn   

http://pipperstandard.jp                     https://www.facebook.com/pipperjapan    

 
ที่อยู่ : No. 9/245 UM Tower, 24th Floor, Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : 0-2717-3739
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด