หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Professional SH&E Officer (Waste Management – INSEE Ecocycle)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
การผลิต
สระบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Job Description:
• Perform and manage SH&E activities in designated INSEE Ecocycle area including daily reports and procedure implementation
• Ensure SH&E compliance with Thai laws and regulations and SCCC Group OH&S Directive
• Implementation of Occupational Health & Safety management system and Contractor safety management.
• Implement OH&S program; Implement requirements for FPE’s and track progress of implementation.
• Ensure OH&S training are implemented; develop training master plan and implement – including Pyramid and FPE requirements.
• Provide and maintain the “SOT Activity”; conduct formal workplace inspections & observation, assist line management with inspections & observation, participate in / or conduct audits.
• Perform other related duties as assigned


คุณสมบัติ
Qualification
• Bachelor’s Degree in occupational, Health, Safety and Environmental or related fields.
• 1-2 years experiences in OH&S management in manufacturing companies.
• Knowledge of cement manufacturing, waste management industry, hazardous chemical industry or working with alternative fuels.
• Knowledge of cement manufacturing, waste management industry or working with alternative fuels.


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : สระบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์
สาขา : อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
INSEE Ecocycle Company Limited is a subsidiary of Siam City Cement Group Company offering industrial waste management services. Siam City Cement and INSEE Ecocycle have been granted by the Department of Industrial Works 101, 105 and 106 Licenses. This allows us to process and dispose of both hazardous and non-hazardous wastes.
In 2016, INSEE Ecocycle acquired industrial service business (formerly known as Valence Corporation Limited). With this acquisition, INSEE Ecocycle can today provide both waste management and specialist chemical cleaning services for industrial applications. We are now well positioned to offer a seamless industrial cleaning and waste management services to various industry sectors. We will continue to work towards becoming the leading environmental services business in Thailand.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Talent Acquisition Department
ที่อยู่ : No. 199 Column Tower, 7th - 12th Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2797-7000
โทรสาร : 0-2663-1823
โฮมเพจ : http://www.siamcitycement.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)