หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Programmer

Programmer
ด่วนมาก!
บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กทม. (คลองสาน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลภายในองค์กร
- ดูแลและตรวจสอบระบบฐานข้อมูลของโปรแกรม
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมทางด้านDatabase 3-5 ปี
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และออกแบบระบบภายในองค์กรได้
- มีความรับผิดชอบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองสาน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• ค่าพักรักษาสุขภาพกรณีเจ็บป่วยรักษานอนโรงพยาบาล
• เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
• เงินช่วยเหลือและพวงหรีดกรณีบิดา/มารดา, สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
• เงินรับขวัญบุตรคนแรก
• กระเช้าเยี่ยมไข้ กรณีที่พนักงานเจ็บป่วย
• การปรับเงินเดือนประจำปีตามผลประกอบการ
• โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
• วันลาพักร้อน 10 วัน/ปี
• วันลากิจเพื่อประกอบพิธีศพ, งานมงคลสมรส, อุปสมบท
• ตรวจสุขภาพประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

PASAYA is a brand of textile products for living lifestyle and personal adornment. The brand was invented with a belief in mind that the pleasure of living can be enlivened by the “Passion for life” thus the core philosophy of PASAYA is to create products for enhancing the passion of each individual.

A Passion for Life is A Passion for PASAYA

We are looking for candidates who have ambition to work for success, who believe in teamwork and would like to stay working for a long time.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 77/191-192 Sinnsathorn Tower, 42th Floor, Krungdhonburi Rd, Klongtonsai, Klongsarn, Bangkok 10600
โทรศัพท์ : 0-2440-0955
โทรสาร : 0-2440-0924
โฮมเพจ : http://www.pasaya.com