หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Programmer

โปรแกรมเมอร์
บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของโปรแกรม ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถเข้าใจการทำงานของระบบ
2. เขียนออกแบบ พัฒนา โปรแกรมตามโครงการสร้างและกระบวนการทำงานของโปรแกรมที่กาหนด เพื่อให้โปรแกรมและซอฟท์แวร์ต่างๆ ทำงานได้ตามกำหนด
3. ทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทำงาน แก้ไขและประเมินผลโปรแกรมและซอฟท์แวร์ต่างๆ
4. จัดเตรียมคู่มือการใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
5. พัฒนาโปรแกรมอื่นๆ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรมแต่ละโปรแกรมของบริษัท
6. สนับสนุนพัฒนาแอพพลิเคชั่นและซอฟท์แวร์อื่นๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในแต่ละหน่วยงาน
7. ดูแลแก้ไขข้อมูลด้านซอฟต์แวร์ของบริษัทและผู้ใช้งาน
8. แนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ต่างๆ แก่ผู้ใช้งาน
9. อาจเข้าร่วมประเมินผลซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการเสนอขายจากบุคคลภายนอก
10. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

- สนใจและชอบงานด้าน Coding ชอบเรียนรู้

- สามารถใช้งาน Java, Php, Mysql, C, Html, Jsp, Css, etc. ได้

- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

- มีประสบการณ์ในการเขียนหรือพัฒนาโปแกรม 2-3 ปี

- ถนัดงาน SAP ABAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล
2. รถตู้ รับ-ส่ง พนักงาน
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ประกันชีวิต
5. ของขวัญวันเกิด
6. ยูนิฟอร์ม
7. เงินช่วยเหลือกรณี สมรส คลอดบุตร มรณกรรม
8. กิจกรรมปีใหม่+ของขวัญปีใหม่
9. โรงยิม
10. โรงอาหารติดแอร์
11. ภาษีบริษัทฯ ออกให้
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิตและประกอบอุปกรณ์หลอดไฟขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิกส์ แผงแสดงผลLED , INDICATER LAMP, ไฟแฟลชอิเลคโทรนิกส์ และผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ เป็นต้น ได้ถือกำเนิดในประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2531 โดยการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทต่างๆ ดังนี้
 
STANLEY ELECTRIC CO.,LTD
STANLEY GROUP
STANLEY ELECTRIC U.S. CO.,INC(USA)
II STANLEY CO.,INC. (USA)
STANLEY TSURUOKA WORKS LTD. (JAPAN)
STANLEY MIYAGI WORKS LTD. (JAPAN)
THAI STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.
THE SITIPOL 1919 CO.,LTD.
 
ภายใต้การส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้วยเงินลงทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท และได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า “STANLEY” เช่นเดียวกันกับบริษัทสแตนเลย์ ประเทศญี่ปุ่น
ในปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานรวมกันทั้งสิ้น2300 คน (ณพฤษภาคม 2559) โดยเฉลี่ยอายุพนักงานหญิงชายอยู่ระหว่าง 28-40 ปี มีพื้นที่ทั้งสิ้น (ที่ใช้งาน ณ เดือนมกราคม 2549) 22,387.20 ตารางเมตรและเริ่มก่อสร้างโรงงานในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2531 ในอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และบริษัทได้เปิดตัวในธุรกิจประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2531 มีฝ่าย / แผนก ที่เริ่มทำการผลิตเช่น SUBMINIATURE LAMP, LED, CHIP-LED และได้เพิ่มกำลังการผลิตที่มากขึ้นในปีต่อมาตามลำดับ 
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวลัดดาวัลย์ ปั้นงาม
ที่อยู่ : 48/1 Moo 1, Kukwang, Lardlumkaew, Pathumthani 12140
โทรศัพท์ : 0-2599-1260-2 ต่อ 416
โทรสาร : 0-2599-1263
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด