หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Programmer ประจำท่าเรือคลองเตย

โปรแกรมเมอร์
บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (คลองเตย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบปัญหาด้าน Program/Web ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้าวิเคราะห์ปัญหา พร้อมวางแผนแก้ไข
- วิเคราะห์ปัญหาที่ได้รับ พร้อมวางแผนในการสร้างระบบเพื่อรองรับปัญหาที่จะ เกิดขึ้น
- เขียน Program/Web เพื่อแก้ไขและสร้าง Program/Web ให้กับระบบ
คุณสมบัติ

- เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 40 ปี
- มีพื้นฐานความรู้ด้าน IT เช่น IP address, LAN
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โทด้านที่เกี่ยวข้องกับ computer หรือ IT
- สามารถเขียน asp.net ,c#,java ได้ หรือภาษาใกล้เคียง
- สามารถจัดการฐานข้อมูล SQL Server เบื้องต้นได้
- มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่า 3 ปี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ, งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองเตย)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันกลุ่ม
- ประกันสุขภาพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ท่องเที่ยวประจำปี


เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เริ่มเปิดดำเนินกิจการเพื่อวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ ICT System Integration จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ และมุ่งเน้นความเป็นผู้นำในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร

 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR Dept., Fatima R.B.D.S. International Co., Ltd.
ที่อยู่ : 111 Soi Areesamphan1, Phahonyothin Rd.,Phyathai, Phyathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2619-7777 ext. 604
โทรสาร : 0-2619-7741
โฮมเพจ : http://www.fatima.co.th/rbds/