หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Programmer

โปรแกรมเมอร์
ด่วนมาก!
บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. Analysis & design/ develop/ testing/ maintenance application  
    following users's requirement 
2. Support users in the company both of hardware and software 
3. Maintenance ERP system 
4. Support supervisor for IT internal control document
คุณสมบัติ
1. Male/ Female, Age not over 30 years  
2. Bachelor’s degree in IT., Computer science or Computer Engineer or related field  
3. At least 2 years' experienced in development using VB.NET, ASP.NET, C#, PHP,
    AJAX, AngularJS, NodeJS, X++ (Microsoft Dynamic AX 2009)  
4. Good knowledge in MS SQL, MySQL, phpMyAdmin  
5. Good knowledge in mobile application IOS, Android will be advantage.  
6. Good command in English both written and verbal  
7. Must have strong Objective-oriented programming skill.  
8. Able to work under extremely high pressure.  
9. Knowledge in user's hardware support  
10. Knowledge in networking will be advantage
  

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : ระบบสารสนเทศ(CIS)
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี เดือน
เกี่ยวกับบริษัท

More than 50 years in Thai market with a long-trusted and reputable electrical appliances brand, we are recruiting qualified persons to join us in the following position:
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Ms.Mathurot Utthayan
ที่อยู่ : 333, 333/1-8 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2335-5401, 0-2335-5455 # 5401
โทรสาร : 0-2316-1125
โฮมเพจ : http://www.hitachi-th.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด