หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Programmer

Programmer
บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- พัฒนาโปรแกรมตาม Software Design Specification หรือ BRD
- แก้ไขโปรแกรม ที่มีปัญหาตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้ใช้งาน รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
- ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อแก้ไขและปรับปรุงแอปพลิเคชันให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
- ให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ เช่น วิธีการใช้งานแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น หรือรายละเอียดด้านเทคนิคให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์ระบบ และออกแบบขั้นตอนในการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำเสนอและสรุปกับผู้ใช้งาน
- บำรุงรักษา แก้ไข และปรับปรุงแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ
- อายุ 24-29 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย C# , C++ , C , VB.NET , VB , Progress ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาโปรแกรมอย่างน้อย 1 ปี 
- มีประสบการณ์ด้าน Database (SQL Server) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบ ERP, RPA, UiPath จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

We are top international manufacturing to produce automotive, motorcycle and computer parts such as seat, leaf spring, coil spring, etc for TOYOTA, HONDA, ISUZU, NISSAN, FORD, HINO, GM, YAMAHA, KAWASAKI, SUZUKI, etc. in electronic equipments and hard disk drive for SEAGATE, Western Digital , TOSHIBA. Employee 6,000-7,000 persons. We are seeking highly competent, challenged and progressive candidates to join our team in various positions.


 

ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Kanlaya Teappinyok
ที่อยู่ : Bangna Tower A, 6th-7th floor, 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Road (km.6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540
โทรศัพท์ : 02-7302214
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.nhkspg.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด