หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Programmer/โปรแกรมเมอร์

Programmer
บริษัท ควิก อีอาร์พี จำกัด
ธุรกิจบริการ
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- พัฒนา Web Service บนระบบปฏิบัติการ Linux และ Windows

- เขียน Web Service บนระบบปฏิบัติการ Linux และ Windows

- เขียนโปรแกรม Angular หรือ php ในการทำงานจะพิจารณา เป็นพิเศษ

- เขียนโปรแกรมที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์

- อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์การพัฒนา Website โดยใช้ JavaScript , CSS Framework , BOOTSTRAP, PHP , AJAX , jQuery , HTML , XML, NODE JS , ANGULAR, JSON

- มีประสบการณ์การออกแบบและพัฒนา RESTful API (พิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีประสบการณ์การใช้ DB Engine ต่างๆ เช่น SQLServer, MySQL, Oracle

- มีประสบการณ์การทำโครงการที่ใช้ Agile หรือ Scrum (พิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับคนภายนอกแผนกได้อย่างราบรื่น

- มีมารยาททางสังคมและประพฤติตนเหมาะสมตามกาลเทศะ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ERP Functional Consultant - Microsoft Dynamics 365 (AX and NAV)
Quick ERP CO., Ltd. 
ชื่อผู้ติดต่อ : พฤทธิวัฒน์ ศรัทธากุล
ที่อยู่ : 233 ซอยพระรามเก้า 51 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0955460646
โฮมเพจ : http://www.quickerpthailand.com.
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ควิก อีอาร์พี จำกัด