หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Programmer Developer

Programmer Developer
บริษัท ฟิวชั่น ซอฟต์ จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. พัฒนาซอฟต์แวร์ ตาม Requirement เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 2. สามารถแก้ปัญหา และวิเคราะห์สาเหตุ ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานได้
 3. สามารถทำงานเป็นทีมได้ (ทำงานร่วมกับ Project Co-ordinate, Tester, Project manager)
คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ทางด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากเป็นผู้ชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Front end Technology เช่น HTML 5,CSS,JavaScript,Jquery,Bootstrap เป็นต้น เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาระบบด้วยภาษา C# .NET MVC เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาหรือเชื่อมต่อระบบกับ Web Service หรือ API อื่นในรูปแบบต่างๆ เช่น JSON Format หรือ XML Format เป็นต้น ได้เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวการออกแบบกับ UX/UI สำหรับ Web Application ที่ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารกับทีมที่ดี
 • มีความรับผิดชอบต่อทีม และต่องานที่ทำสามารถพัฒนาระบบด้วย

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 50,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • ค่ารักษาพยาบาลปีละ 5,000 บาท
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ฟิวชั่น ซอฟต์ จำกัดเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของบริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด ที่ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อเน้นการพัฒนาและออกแบบระบบต่างๆ ให้แก่ องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้ตอบโจทย์และตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า
บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2005 เริ่มจากการเป็น Software House สร้าง โปรแกรมจัดการระบบต่างๆ ในองค์กรเล็กๆ และพัฒนามาถึงองค์กรใหญ่ ที่มีความซับซ้อนในองค์กรมากขึ้นและเรายังได้มองหานวัตกรรมและเทคโนโลยี ต่างๆ เข้ามาเสริม เพื่อพัฒนาให้การทำงานในองค์กรรวดเร็ว และผิดพลาดน้อยที่สุด ในอีกทางหนึ่งเราก็ได้มีการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จึงได้ก่อตั้งบริษัทลูกขึ้นมาเพื่อให้รองรับความต้องการและตรงตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มลูกค้า ซึ่งบริษัท ฟิวชั่น ซอต์ฟ จำกัด
 
ชื่อผู้ติดต่อ : สุรีพร เฟื่องฟุ้ง
ที่อยู่ : 128/181 Phayathai Plaza 17 Fl., Phayathai Road, Thung Phayathai, Ratcha thewi, Bangkok 10400.
โทรศัพท์ : 0982639090
โทรสาร : 0-2440-0407
โฮมเพจ : http://www.fusionsol.com