หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Programmer (JAVA / C#.Net / VB.Net / SQL)

โปรแกรมเมอร์
ด่วนมาก!!!
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เขียนโปรแกรม และทดสอบด้วยตนเอง
2. เขียนและปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. ดูแลระบบงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บริการลูกค้าตาม SLA
4. พัฒนาระบบงานตาม SR & Project ตามความต้องการของลูกค้า
5. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามกระบวนการ Incident & Problem Management
6. ใช้ Programing เพื่อพัฒนา Program ด้วยภาษา Java, VB.Net และ C#.Net (Windows Application, Web Application) และ SQL

คุณสมบัติ
1. การศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในงาน 0-5 ปี (หากไม่มีประสบการณ์ในงาน ต้องมีทักษะ และ Skill ทางด้าน Programming : Java, VB.Net และ C#.Net (Windows Application, Web Application ) ภาษาใดภาษาหนึ่งอยู่ในระดับดี
3. มีใจรักงานบริการ และมีความมุ่งมั่น เพื่อทำงานให้สำเร็จ
4. สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อนำไปพัฒนางานที่รับผิดชอบได้
5. สามารถทำงานเป็นทีมได้
6. สามารถเดินทางออก ต่างจังหวัด เพื่อไป Support เกี่ยวกับงานได้เป็นครั้งคราว
7. พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : CP Tower สีลม
  

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : การจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯในกลุ่มธุรกิจของบริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้สัญลักษณ์ทางการค้า 7-11 ก่อตั้งขึ้นด้วยการนำองค์กรด้านไอที ที่มีประสบการณ์จากหลายสายงานในกลุ่มให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คือเป็นบริษัทชั้นนำในการให้คำปรึกษา และบริการด้านสารสนเทศ(Information System) ในประเทศไทย ซึ่งให้การครอบคลุมถึงการพัฒนาโปรแกรมใช้งานภายในธุรกิจ (In-house Application Development) ติดตั้งระบบโปรแกรมชั้นนำ(System Integrator) ระบบเครือข่าย (Networking) ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล(Security System) และอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมีศูนย์ข้อมูล (Data Center) และศูนย์ Call Service ให้บริการแก่ลูกค้าด้วย
 
ข้อมูลของบริษัท
ไม่ระบุ
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
ไม่ระบุ
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณฝน
ที่อยู่ : United Center, 11th Floor, 323 Silom Road,Bangrak,Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2071-9413
โฮมเพจ : http://www.gosoft.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด