หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/05/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Programmer . net

Programmer . net
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• พัฒนา Application บน.Net Frame Work และ Mobile Application
• จัดทำคู่มือโปรแกรมและ Program test

คุณสมบัติ

• เพศชายหรือหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี , โท  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้หรือมีประสบการณ์ พัฒนาบน Window Application และ Web Application ด้วย ASP. Net(MVC), AngularJS, Javascript, CSS, HTML, SQLServer และ Crystal Report ,K2

• มีความคิดสร้างสรรค์, อดทน และสามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

***สถานที่ปฎิบัติงาน บางรัก***


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • พักร้อนประจำปี
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
Bangkok Union Insurance Co., Ltd. was established on February 5, 1929 with an objective to be the first Thailand’s provider of fire insurance. With strong business commitment and trust from clients, Bangkok Union Insurance’s insurance premium growth has increased by 5.83 per cent. Its operational standard is certified by the ISO 9002 which was granted by RWTUV on February 17. In addition, to enhance its competitiveness, the company has focused on research and development for manufacturing new products and developing existing products according to clients’ demand. We are looking for smart people to join our growth business. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 175-177, Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2233-6920, 0-2238-4111 ต่อ 223 หรือ 088-022-0614
โทรสาร : 0-2237-1856 # 201
โฮมเพจ : http://www.bui.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)