หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Programmer / Senior Programmer

โปรแกรมเมอร์ / โปรแกรมเมอร์อาวุโส
บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• พัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานโครงการและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

• ศึกษาเทคโนโลยีด้านการพัฒนาระบบ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย

• สนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขึ้นตอนของระบบบริหารคุณภาพ

คุณสมบัติ

• อายุ 21- 35 ปี / สัญชาติไทย

• มีประสบการณ์ตั้งแต่ 0-5 ปี

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมศาสตร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีทักษะ JAVA/J2EE  หรือ ASP.NET หรือ VB.NET หรือ C # .NET และมีความรู้เกี่ยวกับ MySQL, SQL Server

• มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของ Web Technology อาทิ HTML , XML

• มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานสูง  สามารถทำงานเป็นทีมจะต้องสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้


ส่งประวัติการทำงาน (Full Resume)  รูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมเงินเดือนที่ต้องการ มาที่
 
บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
9/68 ซอยรัชประชา แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-911-9988 แฟกซ์ . 02-911-9948
Attention: Mana  Phonsiri
Email :  hr@magicsoftware.co.th

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 35,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Magic Software Thailand (MST) เป็นหนึ่งในผู้นำด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทย เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการจัดหา เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ต่างๆ รวมถึงบริการให้คำปรึกษา พัฒนาและให้บริการในด้าน Business Integration, Business intelligence และการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน เรามีความมุ่งมั่นที่ที่จะพัฒนา งานตามความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยสร้างสรรค์งานให้ก้าวทันในการทำธุรกิจในปัจจุบัน เราคือบริษัทซอฟต์แวร์รายแรกในประทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 
ชื่อผู้ติดต่อ : Mana Phonsiri
ที่อยู่ : 9/68 ซอยรัชประชา แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-911-9988 ต่อ 705
โทรสาร : 02-911-9948
โฮมเพจ : http://www.magicsoftware.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด