หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Programmer ,Senior Programmer(10 ตำแหน่ง) มีประสบการณ์เขียนโปรแกรม Full Stack

โปรแกรมเมอร์, โปรแกรมเมอร์อาวุโส
ด่วนมาก!
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กทม. (ห้วยขวาง)
คุณสมบัติ
• ปริญญาตรี - โท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น อย่างน้อย 3 - 5 ปี
• มีประสบการณ์เขียนโปรแกรม C#, .Net, VB.Net, Delphi หรือ Phython
• มีความรู้เกี่ยวกับการติดต่อฐานข้อมูล Oracle หรือ Microsoft SQL
• พัฒนาโปรแกรมในรูปแบบของ OOP, Model View Control ( MVC ) ได้

** Pleases attach files for interested candidates **

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 10 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
Saha Pathanapibul PLC is the leading Thai distributor of consumer goods, with a mission of providing affordable, international-standard quality products to Thai households nationwide. Since our establishment 

over 73 years ago, Saha Pathanapibul has been a trusted name among Thai consumers, and has developed into Thailand’s largest distributor of consumer products, with a modern logistics network covering every corner of the country and an impressive range of over 600 products marketed under 90 name brands. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Dept.
ที่อยู่ : 2156 New Petchburi Rd, Bangkapi, Huay Khwang, Bangkok 10320
โทรศัพท์ : 0-2318-0062 Ext. 1277
โทรสาร : 0-2319-1676, 78
โฮมเพจ : http://www.sahapat.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)