หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Programmer/System Engineer

Programmer/System Engineer
บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
การผลิต
ขอนแก่น
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Programmer
 • เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตาม Program Specification
 • ทำการติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนาเสร็จแล้วให้สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • จัดทำคู่มือและอบรมการใช้งานโปรแกรมให้กับผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
 • ดูแลระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานระบบโปรแกรมของบริษัท

System Engineer

 • วิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
 • ติดตั้ง Config ระบบ
 • ดูแลระบบ IT Infrastructure และ IT Services Clients
 • ดูแลอุปกรณ์ IT ต่างๆ ให้มีความพร้อมใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
 • บริหารจัดการการใช้งาน Software ให้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
คุณสมบัติ

Programmer
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สามารถพัฒนาและติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์โดยใช้ Borland Delphi หรือVisual Studio.Net(C#) หรือ PHP ได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้งานDatabase MS SQL Server หรือORACLE
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรม 1 ปี ขึ้นไป
 • ในระหว่างการศึกษามีการพัฒนาระบบโปรแกรมใช้ทำงานจริง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
System Engineer

 • อายุ 24 ปีขึ้นไป 
 • ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์ออกแบบและติดตั้งระบบงาน IT Infrastructure และ IT Service 1 ปีขึ้นไป 
 • มีความรู้ ความเข้าใจในด้านระบบ IT infra Network และ Server
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี  
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 6 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 1 ปี
สถานที่ : ขอนแก่น
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
KIG คือกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ที่ประสบความสำเร็จระดับโลก เป็นผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ มีความมั่นคงมามากกว่า 40 ปี และมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็น 1 อย่างยั่งยืน
โดยมีธุรกิจหลักคือ ผู้ผลิตและจำหน่ายตาข่ายและอุปกรณ์การประมง การเกษตร ภายใต้แบรนด์สินค้า " เรือใบ " หรือ ' SHIP ' รวมถึงเป็นผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติก ออโต้โมชั่น พลังงาน และอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มธุรกิจในเครือ KIG
KKF - Khon Kaen Fishing Net Co.,Ltd. ผู้ผลิตและจำหน่ายตาข่ายและอุปกรณ์การประมง,การเกษตร อันดับ 1 ของโลก http://www.kkfnets.com 
KR - K.R. Plastic Industries Co.,Ltd. ผู้ผลิตขนแปรงสีฟัน,ขนแปรงเครื่องสำอางค์และขนแปรงพลาสติกคุณภาพสูง มาตรฐานสากลระดับโลก http://www.krplas.com
AMW - Auto Motion Works Co.,Ltd. ผู้นำด้านการผลิตและติดตั้งระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ http://www.automotionworks.com
KKE - KK Energy Resources Co.,Ltd. ธุรกิจพลังงานทดแทนที่มุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน https://facebook.com/kkenergyr
KIG-R - KIG Realty Co.,Ltd. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ใส่ใจรายละเอียด ให้ทุกๆวันของคุณคือวันพักผ่อนที่แท้จริง https://facebook.com/theflextownhome
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ปัฐมาพร เคนบัวบาน
ที่อยู่ : 115 Mitraparb Highway, Muang Khon Kaen, Khon Kaen 40000
โทรศัพท์ : 043221880,0864582093
โทรสาร : 043-270-972
โฮมเพจ : http://www.kkfnets.com/