หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Project Engineer (1 อัตรา)

วิศวกรโครงการ
ด่วนมาก!
บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์ จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ควบคุมงานติดตั้ง และบริหารงาน ประเมินราคา สรุปการประชุมแต่ละโครงการ

• ออกแบบงานตกแต่งภายใน

• สามารถควบคุมงานและดูงานต่างจังหวัดได้

• ประสานงานภายใน เช่น ส่วนงานวิศวกร ส่วนงานขาย และส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ประสานงานภายนอก เช่น ลูกค้า, คู่ค้า, Suppliers เพื่อให้โครงการดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและทันกำหนดเวลา

• ควบคุมงบประมาณ คุณภาพของโครงการให้ได้ตามแผนที่วางไว้และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

• สร้างความพึงพอใจให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวโยธา

• มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารโครงการไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ทำงานเขียนแบบ AutoCAD สามารถเขียนแบบและออกแบบงานได้ และมีสกิลการ Corparate

• หากเขียนและออกแบบงานตกแต่งภายในได้ (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

• ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

• มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง เพื่อความสำเร็จของโครงการ

• มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีม และทนรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

• มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 18 ปี เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ทางรังสีรักษา เครื่องเร่งอนุภาค เครื่องฝังแร่ เพื่อรักษามะเร็ง และอุปกรณ์ทางด้านรังสีรักษา จากผู้ผลิตชั้นนำของโลกต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมากที่จะร่วมก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่งคง ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็น "ผู้นำด้าน Hi-Technology Business เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย"

บริษัทให้ความสำคัญแก่พนักงานทุกระดับ โดยจัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากร จัดให้มีการฝึกอบรม ฝึกฝนให้พนักงานปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ และเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไปในอนาคต ด้วยพันธกิจ
  • มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถขององค์กรและบุคลากร 
  • เสริมสร้างองค์กรให้เป็น High Performance Organization ที่เติบโตอย่างยั่งยืน
  • เพิ่มสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ที่อยู่ : 888/111-113, 116, 117 Mahatun Plaza Bldg., 11th Floor, Phloenchit Rd.,Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330
โทรศัพท์ : 0-2650-8681 ต่อ 401, 801-802
โทรสาร : 0-2650-8682
โฮมเพจ : http://www.pbi.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์ จำกัด