หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Project Management (Admin fields)

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด/บริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
การศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
PRIMARY FUNCTIONS:

 • เรียนรู้การจัดการและการวางแผน เพื่อให้การทำโปรเจกต์มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสานงานโครงการ และงานต่างๆในโครงการ
 • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
 • คิด วางแผน และกำหนดงานในโครงการให้ชัดเจน
 • ควบคุม และดำเนินโครงการไปตามเป้าหมาย เสร็จตรงตามเวลาภายใต้ข้อกำหนด และขอบเขตที่เหมาะสม
 • ทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับผิดชอบ


คุณสมบัติ

QUALIFICATIONS:

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป หรือ กำลังศึกษาอยู่ปี 2-4
 • พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • มีความเป็นผู้นำ
 • กล้าเสนอ กล้าคิด และกล้าลงมือทำ
 • วิเคราะห์ ออกแบบ และเขียนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 1 ปี
สถานที่ :
การศึกษา :
สวัสดิการ
 • Dental insurance
 • Life insurance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ทำงานที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
Learn Corporation Co, Ltd. Founded in 2006, our first business started with the name “OnDemand” tutorial school. With a strong determination to promote and improve the education system of Thailand to sustain and for our company to grow as the private sector’s ministry of education, we work hard to create learning innovations for all age ranges. We are looking forward to seeing everyone’s success and happiness. We hope to see everyone in the society receive and pass the opportunities forward to those in need. In 2021 we need to help 1,000,000 people a years.
If you are passionate in improving the Thai educational system, we would like to invite you to join our warm family at Learn Corporation.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Waridsara Wattananiweth
ที่อยู่ : 254 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 13 (ตึกศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ซอยจุฬา 64 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2251-6842-4 # 11
โทรสาร : 0-2251-6841
โฮมเพจ : http://www.learn.co.th