หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

28/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Project Management Officer (PMO)

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- รวบรวม จัดทำข้อมูล เพื่อสนับสนุนในการบริหารการบริการด้าน IT Service การดำเนินงานโครงการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน Service
- ดูแล จัดการ ให้คำปรึกษา การใช้งาน Portfolio & Project Management System (PPM) แก่ Project Manager และ Service Team รวมถึงประสานงานในการ Customize Tool ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- จัดทำรายงานการวิเคราะห์ Project Portfolio Analysis & Performance Dashboard และรายงานวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อนำเสนอระดับ Management
- รวบรวม จัดทำข้อมูล เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบัญชีและการเงิน
คุณสมบัติ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ MIS บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ
- หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ PMO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
คณะ : สถิติประยุกต์
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
  • Life insurance
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Gosoft (Thailand) Co., Ltd. 
“ Taking Care of Your Business ”

Gosoft (Thailand) Co., Ltd. is a company under the umbrella of CP ALL Public Company Limited. The company was founded on January 1, 2003 by a leading IT Organization with diverse experience within the software industry . As a result, gosoft has managed to become one of the global leaders in providing the know-how and the relevant technologies in the areas of hardware, software, software solutions, information services (information system), in-house application development, system integration, networking, and security systems. In addition, the company also has a Data and Contact Center to provide direct services to our customers. The Data Center is a high Level Tier IV facility that has a backup system at various risk point. This is to ensure the safety and the stability of the data. The Data Center is located outside of the business areas. Help Desk, Customer Relations Management (CRM), call dispatching and others services are provided 24/7, to ensure customer loyalty and satisfaction, and to match the rate of business growth.

Vision
To become the leader in information technology system management in the arena of world-class retail operations.

Mission
1. To deliver top-quality product and services, designed and implemented to match customers’ needs.
2. To provide Contact Center services with world-class standard for maximum customer satisfaction.
3. To enhance customer satisfaction and commitment with our quality team.
 
ที่อยู่ : United Center, 11th Floor, 323 Silom Road,Bangrak,Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2071-9413
โฮมเพจ : https://www.gosoft.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด