หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

28/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Project Manager

ผู้จัดการโครงการ
ด่วนมาก!
บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (บางกะปิ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดทำประมาณการกำลังคน งบประมาณ และทำแผนงานบริหารโครงการ

- ควบคุมอัตรากำลัง งบประมาณ เวลา ต้นทุน ให้ตรงตามแผนที่วางไว้

- ติดตามและจัดทำเอกสารความคืบหน้าการดำเนินงานภายในโครงการ

- จัดทำเอกสารส่งมอบงานและรายงานสรุปปิดโครงการ

- ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับโครงการ

คุณสมบัติ

- เพศชาย /หญิง อายุ 30-40 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ความรู้พื้นฐานการพัฒนาระบบ Web Application ด้วยภาษา C#.net , ASP.NET , PHP , XML , Java Scrip , HTML

- ความรู้ด้านการออกแบบฐานข้อมูลและเครื่องมือ MS SQL , MySQL , Oracle

- มีความรู้ด้านเทคโนโลยี Web Service , SOA , Cloud Computing

- มีความรู้ด้านมาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ CMMI หรือ Agile Software Development

- มีประสบการณ์ตำแหน่ง PM ด้าน Software 3 ปีขึ้นไป

- มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้

- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้ เป็นครั้งคราว

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี   

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรม
  • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ / OPD
  • สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่าง ๆ
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • โบนัส
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งในปี 2545 ภายใต้กลุ่มบริษัท JWD เป็นผู้นำทางด้านโซลูชั่นส์ซอฟต์แวร์มีความเชี่ยวชาญธุรกิจทางด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ได้รับรางวัล CMMI Level 2, Thailand ICT Awards2 รางวัล ,Thailand ICT Excellence Awards 1 รางวัล
 
บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัดมีความประสงค์เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งงานดังนี้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
ที่อยู่ : 36 Krungthep Kreetha Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 0-2710-4040 ต่อ 2471
โทรสาร : 0-2710-4049
โฮมเพจ : http://www.dits.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)