หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

30/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Project Manager

Project Manager
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
กทม. (ดินแดง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• Creatively define the roadmap to market product features, focusing on retaining and increasing overall customer activeness
• Coordinate efforts across teams to rollout new products and features
• Work closely with design, development, marketing, sales and BD teams to conceptualize and successfully implement projects
• Write specs, create wireframes, validate new features
• Manage supporting team members, their tasks and deliverables
• Run beta, pilot programs and A/B testing initiatives on products
• Create campaigns to drive sales and continuously improving campaigns based on data
คุณสมบัติ

• 3+ years of related experience on E-Learning, media, websites and mobile apps.
• Bachelor degree in Marketing, Business Management, or fields related to digital products/services/media. MBA is a plus
• Excellent creativity, project management,Management Skill, communication & leadership skills to supervise those involved with each stage of the projects and get things done
• Ability to focus on specific goals while also multi-tasking
• Out-of-the box thinker, data-driven, strategic and able to execute on high-level of detail
• Energetic, creative and resilient with a passion to work in an ever changing industry with highly dynamic people
• Ability to work autonomously and manage multiple projects simultaneously under intense deadlines (“getting things done” kind of person)
• Fluent in both Thai & English with excellent verbal and written communication skills
• Resume to email kochaporns@arip.co.th , www.aripplc.com  02-6423400# 1215-6 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กยศ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ของเยีี่ยมคลอด
 • ของเยี่ยมไข้
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ตรวจสุขภาพ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

ARIP Public Co., Ltd. (ARIP) is a content and media company with more than 30 years of experience. It has aggressively expanded its businesses into television and electronic media & content development to capture the potential of online transactions as well as increasing number of cable TV and the Internet population.

We are now looking for an enthusiastic person to join our expanding operation and ambitious future growth in the following position. Although experience might prove to be a great advantage to some positions, we treasure more on commitment, creativity, potential, and ethical attributes.

 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : อาคาร เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2642-3400 ต่อ 1215-1216
โทรสาร : 0-2641-2331
โฮมเพจ : http://www.aripplc.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)