หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Project Manager

วิศวกร
ด่วนมาก!
K.E. Group
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการตรวจและควบคุมตรวจสอบการทำงานของสถาปนิก วิศวกร และพนักงานภายในหน่วยงาน
 • เป็นที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างให้กับพนักงานภายในหน่วยงาน
 • ตรวจสอบคุณภาพและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาใช้งาน และควบคุมการก่อสร้างหน้างานให้เป็นไปตามแบบ หลักวิศวกรรมการก่อสร้าง
 • การให้บริการ พาลูกค้าเยี่ยมชม Site งานการก่อสร้าง แนะนำรายละเอียดต่างๆให้กับลูกค้า
 • เป็นที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างให้กับลูกค้าในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงสร้าง หรือการปรับเปลี่ยนแบบการก่อสร้างต่างๆ
 • การคัดเลือกวัสดุและเปรียบเทียบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานการก่อสร้าง
 • สรุปแบบและวัสดุที่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมหรือแก้ไข และดำเนินการกำหนดรายละเอียดการก่อสร้าง
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขแบบ
 • ประสานงานกับหน่วยงานออกแบบ กรณีที่แบบมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการปรับปรุง
 • ตรวจเช็คแบบให้มีความถูกต้องและเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และดำเนินการแจ้งให้ผู้รับเหมา
 • กรณีที่พบข้อผิดพลาดในการก่อสร้าง ให้ดำเนินการแจ้งผู้บังคับบัญชาและแจ้งผู้รับเหมาดำเนินการปรับเปลี่ยน และแก้ไข
 • สรุปผลและจัดทำรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ : 15 - 20 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ความสามารถ : ทักษะการเป็นหัวหน้างาน, มีความรับผิดชอบสูง, มีความละเอียดรอบคอบ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 15 - 20 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ABOUT K.E.GROUP
    K.E.Group Operates an opportunistic and highly focused real estate platform based in the investment and development of upscale retail and residential properties in Thailand.
    While we persistently focus on value creation and superior performance, we are strongly motivated to develop assets to be prized by all its stakeholders and its surrounding community.
    Since our founding, we have invited in and developed over 1 million square meters of the highest-quality commercial and residential space – and we remain passionately driven to set ourselves and our properties apart though excellent in development, ownership, and operations. Our core port folio include residential real estate, where we are focused on developing luxury housing estates and condo; commercial real estate, where we develop and manage a portfolio leading shopping centers and office properties; and operating businesses, where we operate retail, F&B, hospitality, and related businesses that are located at our properties.
OUR BUSINESSES
K.E. Group is organized into several business groups that has its own specialized teams – including dedicated and passionate management and professionals – supported by the Group’s Executives and general resources in investment, development, accounting, finance, data analytics, human resources, and legal
K.E. Land
K.E. Group’s main investment entity, with a core focus on opportunistic real estate investment and development, this business group pursues global real estate opportunities across different asset classes and locations. It has extensive expertise in the development of housing estates and shopping center properties, and currently has a pipeline of several residential, retail, office, and mixed-use projects in Bangkok.
K.E. REIT Management
A subsidiary of K.E. Land, this business group is responsible for the asset management and operations of the Group’s commercial real estate portfolio – specializing in acquisitions, asset strategy, leasing, marketing, and facilities management. K.E. REIT Management is the appointed property manager of shopping centers in the CRYSTAL Property Fund as well as our other shopping center and office properties.
K.E. Hospitality
A subsidiary of K.E. Land, this business group operates the banquet and conference center at Crystal Design Center and selected F&B stores at our shopping center properties.
Luxury at Living
A subsidiary of K.E. Land, this business group operates selected retail stores at our shopping center properties including a department store, sanitary ware, furniture, and home decorations store.
 
ที่อยู่ : 357 Praditmanutham Rd., Ladprao, Bangkok 10230
โทรศัพท์ : 0-2101-5909, 0-2101-5913
โทรสาร : 0-2508-1088
แสดงตำแหน่งอื่นใน K.E. Group