หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/03/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Project Marketing Manager / Project Marketing Officer

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
ด่วนมาก!
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม
1. วางแผนกลยุทธ์ สร้างยอด Walk ให้กับโครงการที่ดูแล จนมาสารถปิดการขายได้
2. จัดแคมเปญ/กิจกรรมทางการตลาด เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเก่า สรรหากลุ่มลูกค้าใหม่ และช่วยส่งเสริมการขายเชิงรุก
3. ค้นหาสื่อช่องทางใหม่ๆในการประชาสัมพันธ์โครงการของบริษัท เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ
4. ตรวจสอบความถูกต้อง ของสื่อที่ใช้ งบประมาณ และรูปแบบในการนำเสนอ ก่อนจะประชาสัมพันธ์ไปตามช่องทางต่างๆ
5. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดแคมเปญหรือกิจกรรมทางการตลาด ทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน
6. สำรวจตลาดและวิเคราะห์ คู่แข่ง, ลูกค้า ในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ
คุณสมบัติ
คุณสมบัติอื่นๆที่จำเป็น 
 • เพศ ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานเชิงรุกและสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถเดินทางไปทำงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมายได้
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับงานการตลาดอย่างน้อย 1-5 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานในสภาวะกดดัน และเร่งด่วนได้ / มีมนุษยสัมพันธ์ดี / กระตือรือร้น / มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ / มีความรับผิดชอบสูง / สามารถขับรถได้ / และมีรถส่วนตัวจะพิจารณาพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และพัฒนาโดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ BHIRAJTOWER at BITEC 20/FL, 4345 Sukhumvit Road, Bangna Sub-District, Bangna District Bangkok 10260
Origin Property มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการด้านการบริหารอาคารชุดพักอาศัยเช่น อาคารพักอาศัย เซอร์วิสอพาตเมนต์ เป็นต้น ที่มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้บริษัทมุ่งหวังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พักอาศัย เพราะคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากที่พักอาศัย
บริษัทก่อตั้งขึ้นจากจุดกำเนิดของคำว่า O R I G I N
มั่นใจเลือกที่พักอาศัยและเริ่มต้นไปด้วยกันกับเรา Origin Property ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท(ชำระแล้วเต็มจำนวน)
O-Organization
เรามุ่งมันที่จะสร้างความเป็นมารตฐานเดียวกันทั้งองค์กร เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมใหม่บริหารงานโดยทีมงาน และวิศวกรที่เชี่ยวชาญและมีคุณภาพ เราไม่หยุดการพัฒนาทีมงาน ส่งเสริมการอบรม สร้างความรู้ให้กับบุคลากร และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการบริการ ตลอดจน จริยธรรมในการทำธุรกิจ
R-Relationship
นอกเหนือจากสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรง สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันภายใต้ชุมชนใหญ่ ให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลท่านอย่างดี ด้วยระบบจัดการที่เป็นสากล ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ และระบบรักษาความปลอดภัย และมุ่งมั่นทุกคำสัญญาที่ได้ให้ไว้ เพื่อรักษาไว้ซึ่ง Relation ระหว่างเราและท่านลูกค้าคนสำคัญ
I-Improvement
เราเป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่งในการปรับปรุงตนเองให้ทันสมัย และมีความกระตือร้นค้นหาสิ่งใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ
G-Great
โครงการของบริษัท ฯ ที่ทำจะทำให้เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้อยู่อาศัย สวยงามทั้งด้านสถาปัตยกรรมความน่าอยู่ ความสะดวกสบาย
I-Innovation
ค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ และเลือกใช้ให้คุ้มค่า ทั้งในด้านงานก่อสร้างทีมวิศวกรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและไม่หยุดที่จะค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในงาน
N-Near
ที่พักอาศัยในเมืองหัวใจอยู่ที่การเดินทาง เราเลือกสรรพื้นที่ ที่ใกล้กับความสะดวกสบายที่สุด ทั้งในด้านการเดินทาง การจับจ่ายใช้สอย และชุมชนเมือง
 
ชื่อผู้ติดต่อ : K.Nuttawat
ที่อยู่ : BHIRAJTOWER at BITEC 20/FL, 4345 Sukhumvit Road, Bangna Sub-District, Bangna District Bangkok 10260
โทรศัพท์ : 061-4036111
โทรสาร : E-mail : Nuttawat.c@origin.co.th
โฮมเพจ : http://www.origin.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
คีย์เวิร์ด : Survey , ลูกค้า , ราคาขาย , สำรวจพื้นที่ , ขยายสาขา , พื้นที่เช่า , สรรหาทำเล , สรรหาพื้นที่ , สรรหาและบริหารพื้นที่ , Location , วิศวกรรมสำรวจ , Gnss , Mms , R Python , การสํารวจ , Survey Engineering , Quantity Surveyor , สำรวจ , เซอร์เวย์ , Quantity Survey , ภูมิศาสตร์สารสนเทศ , Arcgis , ภูมิศาสตร์ , Gis , Investigative , Security , ตรวจสอบ , Ssm , การตรวจสอบความปลอดภัย , ภูมิสารสนเทศ , สารสนเทศภูมิศาสตร์ , สำรวจภาคสนาม , Estimated , ประเมินราคา , โยธา , Route Engineer , ขายประจำพื้นที่ , Qgis , Geoslope , ราคาที่ดิน , ประเมินราคาที่ดิน , Envi , Arcmap , Remote Sensing , วิเคราะห์ระบบข้อมูล , Switchgear , Auto Cad , Mdb , Ups , บริหารพื้นที่เช่า , บริการร้านค้า , บริหารจัดการตลาด , เสนอขายพื้นที่เช่า , สำรวจตลาด , วางแผนกลยุทธ์ , บริหารโครงการพื้นที่เช่า , ผู้เช่าสัมพันธ์ , Leasing Area , บริหารงานพื้นที่เช่า , Software Products , Sales Software , Arc , ขายซอฟต์แวร์ , Software Sales , ขายไอที , It Solution , สำรวจปริมาณ , Qs , Swgr , Big Data , Sql , Google Platform , Data Mining , Javascript , C , c++ , Mysql , บริหารตลาดสด , Leasing , Retail , Unix , windows , J2ee , Pl , sql , C , c++ , Java , Php , Python , Html , .net , Vb.net , Unix , linux , Lan , wan , Php , mysql , Angularjs , Cms , Css , Drupal , Git , Json , Mvc , React , Jquery , Retail Sales , ขายปลีก , ค้าส่ง , ขายส่ง , จัดจำหน่าย , จัดการสาขา , จัดการสโตร์ , การค้าปลีก , Wholesale , Distribution , Retailing , Css3 , Html5 , Ajax , Jsp , Servlet , Spring Boot , Spring Framework , Spring Mvc , Spring Cloud , Html , dhtml , Wordpress , Javascripts , Asp.net , C# , Oracle , Visual Basic , Sap , ตัวแทนขาย , ขายประจำภูมิภาค , Area Sales , Linux , unix , Perl , Construction Estimating , Construction Cost , Estimate , Quantity Surveying , วิเคราะห์ต้นทุน , ประมาณราคา , Or , m , Bootstrap , Linq , วิเคราะห์ฐานข้อมูล , Data , Database Management , Dba , Data Analysis , ระบบข้อมูล , Information System , Analyst Information System , Data Analytic , วิเคราะห์ข้อมูล , Database , การวิจัย , วิจัยการตลาด , Spss , เศรษฐศาสตร์ , วิเคราะตลาด , Solidworks , 3d , Design Engineer , Schematic , R , It Sales , อิเล็กทรอนิกส์ , ขายสินค้าไอที , งานขายไอที , สินค้าไอที , Css , less , Node.js , Express , React.js , Draft , เขียนแบบ , ร่างแบบ , Sketchup , Solid Work , Archicad 3d , Revit , ลิสซิ่ง , เช่าซื้อ , สัญญาเช่าซื้อ , สินเชื่อเช่าซื้อ , ประมาณการ , Cost Estimate , วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ , วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ , สถิติ , Pl , Asp , Applications , C#.net , Vb6 , Mobile Application , แอพพลิเคชั่นมือถือ , Kotlin , Objective-c , Swift , C+ , Ui , ux , Html5 , css3 , ขายผลิตภัณฑ์ไอที , Software Sale , Hardware Sale , Technical Sale , It Solutions , Software Solution , โครงการก่อสร้าง , ไฟฟ้า , ขายและการตลาด , Sales And Marketing , โปรโมชั่น , แบรนด์ , Promoting , พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย , พัฒนาช่องทางการตลาด , วิเคราะห์ตลาด , ส่งเสริมการตลาด , วิเคราะห์คู่แข่ง , งานทะเบียน , Registration , คีย์ข้อมูล , บันทึกข้อมูล , Software System , Software Solutions , ซอฟต์แวร์ระบบ , รีเทล , ค้าปลีก , ค้าขายปลีก , ค้าขายส่ง , Optimization , Ide , Ruby , Web Application , Claims , สินไหมทดแทน , ตรวจสอบความเสียหาย , พิจารณาสินไหม , ประกันวินาศภัย , ประกันภัยอุบัติเหตุ , ประกันรถยนต์ , เคลมประกัน , Information Systems , Computer Science , Software , Hardware , Network , Xsl , Xml , Crystal , Crystal Report , ลีสซิ่ง , ก่อสร้างอาคาร , ก่อสร้าง , Construction Technician , Civil , Construction , ต่อเติม , Lease , Permit , Property , Property Management , Purchase Agreement , Real Estate , ขายพื้นที่เช่า , Estimating , Cost Estimator , Cost Control , Erp Solution , Tender , Ebidding , Bidding , ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ , Macro , Estimator , Renovate , Boq , ควบคุมงานก่อสร้าง , ตกแต่งภายใน , ปรับปรุงที่พักอาศัย , รับเหมาก่อสร้าง , จัดเรียงสินค้า , การเช่า , Hire Purchase , สัญญาเช่า , Loan , Quantitative , Market Research , Qualitative Research , เคลม , สินไหม , Claim , Leasing & Tenant , Control Engineering , Plc Siemens S7 , Control System , Electrical Control System , Plc , Plc Siemens , Plc System , Scada , เชื่อมเหล็ก , เชื่อมโลหะ , งานเชื่อมโลหะ , Centos , Redhat , Bash , Linux , Programing , Coding , Developer , Web Development , J2ee , Jee Experience , Mariadb , Purchase Management , Installment Plan , Taxation , Embedded Systems , Embedded , Vhdl , Retailer , ออกแบบเครื่องจักร , 3d Design , เขียนแบบเครื่องจักร , Automotive Design , Mechanical , Mechanic Design , Machine Drawing , Microsoft Windows , Citrix , Mssql , Vmware Esx , Power Electronics , C2000 , Dspic , Embedded Control , Stm32 , Data Support , Ux , ui , Responsive Web Design , Responsive , Bootstrap 3 , Bootstrap 4 , Front-end Framework , Front-end , Uikit , Pure , Groundwork , Skeleton , Css Framework , Inuit , Materialize , Susy , Topcoat , Bom , Hrms