หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

29/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Project Sales Executive

พนักงานขาย
บริษัท ฟอร์มเวล โปรดักท์ (ประเทศไทย) จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Duties & Responsibilities

- Offer product solutions to customers in the Interior Designer industry.
- Conducting market research to identify selling possibilities and evaluate customer needs
- Actively seeking out new sales project / deal opportunities through cold calling, networking and social media
- Setting up meetings with potential clients and work with clients on their projects
- Achieve objectives and sales targets set by team leaders.
- Proactive to find out customer projects and details.
- Strong presentation and negotiation skills to follow up and close deals.

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- เสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมออกแบบตกแต่งภายใน
- ทำการวิจัยตลาดเพื่อระบุความเป็นไปได้ในการขายและประเมินความต้องการของลูกค้า
- กระตือรือร้นหาโอกาสในการขายโครงการใหม่ / โอกาสในการจัดการผ่านทางโทรศัพท์แบบเย็นเครือข่ายและโซเชียลมีเดีย
- จัดประชุมกับลูกค้าเป้าหมายและทำงานร่วมกับลูกค้าในโครงการของตน
- บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการขายที่กำหนดโดยผู้นำทีม
- มีส่วนร่วมในการหาโครงการและรายละเอียดของลูกค้า
- มีทักษะในการนำเสนอและการเจรจาต่อรองเพื่อติดตามและปิดการขาย
คุณสมบัติ
Qualification 

- Bachelor degree or higher in any discipline.  
- At least 2 years of sales experience (Sales Experience must be related to the following industry - furniture, interior design, real estate, construction)  
- Strong sales track record  
- Being proactive and strong in organization, problem solving, interpersonal and communication skills respectively.  
- Independent personality, flexible, resourceful, and willing to work hard  
- Able to work well in a team environment  
 - Good communication skills in Thai and English. 

คุณสมบัติ 

- ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาใดก็ได้  
- ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี (ประสบการณ์ด้านการขายต้องเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่อไปนี้ – เฟอร์นิเจอร์การออกแบบตกแต่งภายในอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง)  
- มียอดขายสูง  
- มีความกระตือรือร้นและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารตามลำดับ  
- บุคลิกภาพอิสระมีความยืดหยุ่น มีไหวพริบและตั้งใจทำงาน  
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี  
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี    

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 2 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
คณะ : วิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ : พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ : การเงิน
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะ : อื่นๆ
คณะ : การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Our Vision.
THG's vision is to be a responsible leader in interior design materials, delivering superior products of good value and to be the partner of choice to our customers.

At THG, we strive to build a sustainable business that is responsible towards our employees. our customers and the people who use our products.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : careers@THG-Group.com
ที่อยู่ : 36/107 P.S.Tower, 34 Floor, Sukhumvit 21 Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : Tel: +66 2 808 3045 - 49
โทรสาร : -