หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Project Scheduler

Project Scheduler
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภค/บริโภค , การค้า/นำเข้า/ส่งออก , ไอที - อินเทอร์เน็ต
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารงานโครงการ รวมถึงแผนการดำเนินโครงการของผู้รับเหมารายย่อย
- ปรับแผนเร่งรัดการดำเนินการโครงการ
- จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการ
- วิเคราะห์และจัดทำประมาณการเบิกจ่ายของโครงการ

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
- จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนบริหารงานโครงการอย่างน้อย 10 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Autocad, Primavera P6 ได้
- ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี
- สามารถไปปฏิบัติงานที่ไซต์งานสุวรรณภูมิได้
- ตำแหน่งนี้เป็นพนักงานสัญญาจ้างงานโครงการ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Loxley Public Company Limited was founded in the year 1939 under the name Loxley Rice Company ( Bangkok ) Limited as a joint venture between Ng Yuk Long Lamsam and Andrew Beattie of W.R Loxley Company of Hong Kong. The original activities of the company consisted mostly of the export of primary products from Thailand such as rice and lumber.

In 1957 the firm was renamed as Loxley ( Bangkok ) Company Limited. The main business of Loxley had shifted by then to the import and sale of industrial products and advanced technology products. 

Loxley has not ceased to grow and transform itself over the years until the present. The company now engages in numerous joint ventures with large foreign corporations. On April 1 , 1993 it became a public company by the name of Loxley Public Company Limited, and was subsequently admitted as a member of the Stock Exchange of Thailand. Its shares began to be traded on January 25, 1994 under the designation " LOXLEY " in the commercial group of stocks.

Loxley is well renowned for its long business experience and operational efficiency, which have ensured progress and stability for the company over more than 81 years. With these qualities, Loxley is well poised for further growth in the years to come.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : พรประทาน
ที่อยู่ : 102 ถ.ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-348-8368
โทรสาร : -
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)