หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/05/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Purchase Manager

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
ด่วนมาก!
บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด
การผลิต
อุบลราชธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแลกระบวนการจัดซื้อเพื่อ Support หน่วยงานทั้งหมด รวมถึงติดตามงานเพื่อให้ตรงตามเวลาที่กำหนด

- กำหนดแนวทาง วีธีการต่อรองและเปรียบเทียบราคา รวมถึงกำหนดแนวทางและเป้าหมายในการจัดทำ Cost Saving

- จัดหา Supplier รายใหม่ เพื่อเปรียบเทียบและสนับสนุนงานฝ่ายผลิต

- จัดทำการประเมิน Supplier ทุกเดือน

- ประสานงานฝ่ายคลังสินค้าและฝ่ายจัดส่ง เพื่อรองรับงาน Stock และการขนส่งสินค้า

- กำหนด KPI และวางแผนงานในฝ่ายจัดซื้อ

- วิเคราะห์ปัญหาของฝ่ายและหาแนวทางแก้ไขเพื่อสนองตามความต้องการทุกหน่วยงานและจัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
1. เพศชาย - เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี -โท สาขาบัญชี การเงิน อังกฤษธุรกิจ /การค้าระหว่างประเทศ/โลจิสติกส์ วิศวกรรมเครื่องกล โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงาน 10  ปีขึ้นไปด้านจัดซื้อ 
4. ชอบความท้าทาย สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และสามารถทำงานได้ทันเวลาที่กำหนด
5. มีไหวพริบในการเจรจาต่อรองได้ดี มีความรับผิดชอบสูง
6. หากมีประสบการณ์ซื้อ-ขาย อะไหล่ซ่อมเครื่องจักร รถบรรทุกและอื่นๆ
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษโต้ตอบE-mail ได้ระดับดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : อุบลราชธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัท ส.เขมราฐ
        กลุ่มบริษัท ส.เขมราฐ เริ่มก่อตั้งในปี 2525 จากการร่วมกันระหว่างกิจการสถานีบริการเติมน้ำมันในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดชนะชัยเขมราฐ กับโรงโม่หิน ในอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
        ต่อมาในปี 2529 ได้ขยายธุรกิจและก่อตั้งบริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรายใหญ่ที่สุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ ด้วยผลงานที่การันตีความสำเร็จมากกว่า 33 ปี บริษัทจดทะเบียนบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 450 ล้านบาท บริษัทเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานทั้งภาครัฐ และเอกชน สร้างสรรค์ผลงานมากกว่า 1,000 ผลงาน
        บริษัทมีความเชี่ยวชาญในด้านการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีบุคลากรคุณภาพ มีทีมวิศวกรที่มีความชำนาญ มีเครื่องจักรมากกว่า 500 ตัวเพื่อรองรับในการทำงานทุกระดับ บริษัทได้รับความไว้วางใจในด้านความสามารถการบริหารจัดการโครงการและระยะเวลาในการทำงานที่ดีเยี่ยม มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้การดำเนินงานอย่างไม่หยุดนิ่งด้วยมุมมองและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร และนอกจากนั้นบริษัทยังมีความเข้มแข็งและมั่นคงทางด้านการเงิน รวมไปจนถึงการใส่ใจในด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
       ในปี 2559 บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นพิเศษ และได้รับการรับรองให้เป็น 1 ใน 70 ผู้รับเหมาก่อสร้างที่เติบโตเร็วที่สุด
       บริษัทได้รับความไว้วางไว้ให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆมากมาย อาทิ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสระบุรี-บางปะอิน ตอนที่ 13 , โครงการทางหลวงหมายเลข 2050 สายตระการ – บ้านห้วยยาง , โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายอุบลฯ – อำนาจ ตอน 2, โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 208 แยก ทล.2 ท่าพระ – มหาสารคาม , โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม โครงการก่อสร้างฝาย และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย
       และในปัจจุบัน ได้ขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นในนาม “กลุ่มบริษัท ส.เขมราฐ” ประกอบด้วยบริษัทในเครือทั้งหมด 6 บริษัท และมีพนักงานมากกว่า 700 อัตรา อันได้แก่ บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด บริษัท ส.เขมราฐทรานสปอร์ต จำกัด บริษัท เอสเคการ์เดี้ยน จำกัด บริษัท เอสเค กรีน อโกร โปรดักส์ จำกัด บริษัท ส.เขมราฐเอ็กเพรส จำกัด และบริษัท ชนะชัยเขมราฐ จำกัด 
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณทัศวรรณ ฉายาวรรณ
ที่อยู่ : 199 ม.14 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 093-130-2652
โทรสาร : 045-435-005
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด