หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Purchasing Director

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด
การท่องเที่ยว
เชียงใหม่และภาคเหนือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. บริหารงานและตรวจสอบนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ ฝ่ายจัดซื้อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
2. บริหารงานงานจัดซื้อ ให้ถูกต้องตามระบบงานจัดซื้อ และเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
3. บริหารงานโครงการจัดจ้างพิเศษต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายการจัดจ้างของบริษัท
4. บริหารบุคลากรในฝ่ายจัดซื้อให้สามารถทำงานภายใต้ระเบียบปฏิบัติของบริษัท และนโยบายของบริษัท รวมถึงทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

คุณสมบัติ

1. ชายหรือหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดซื้อ 15 ปี
4. มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
5. มีความรู้ความชำนาญด้านจัดซื้อ สื่อสาร การต่อรองเจรจา
6. มีความรู้ในโปรแกรม Express
7. สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
8. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
9. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
10 .มีจิตใจบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี ,มีความคิดเป็นผู้นำ มีทัศนคติเชิงบวก
11. มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา มีความกระตือรือร้น ทำงานเชิงรุก และสามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี    

เงินเดือน (บาท): สามารถต่อรองได้

สถานที่: เชียงใหม่และภูเก็ต    

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 15 - 25 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่และภาคเหนือ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
สวัสดิการ
  • ค่าอาหาร
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสุขภาพ, อุบัติเหตุ
  • สวัสดิการอื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด
  • โบนัส
เกี่ยวกับบริษัท
บมจ.คุ้มเสือตระการ
สาขา: ประเภทธุรกิจท่องเที่ยว
ปีที่ก่อตั้งก่อตั้งเมื่อ: พ.ศ. 2550
จำนวนพนักงาน: 100 - 200 คน
ลักษณะธุรกิจร้านอาหารและสวนเสือสาธารณะที่ลูกค้าสามารถมองเห็นเสือได้อย่างใกล้ชิด
 
ที่อยู่ : 51/1 หมู่ที่ 7 ตำบล ริมใต้ อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053-860-704
โทรสาร : 053-299-363
โฮมเพจ : http://www.tigerkingdom.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด