หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/02/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Purchasing Manager : ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ (งานตกแต่งภายในและงานระบบ)

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , อสังหาริมทรัพย์
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• บริหารจัดการทีมจัดซื้อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระยะเวลาที่กำหนด

• สามารถอ่านและทำความเข้าใจแบบก่อสร้างได้และสามารถถอดปริมาณงานในแบบได้

• มีทักษะการสรรหา, เจรจาต่อรองราคาและเปรียบเทียบวัสดุและผู้ผลิตหรือคู่ค้าเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท

• มีความรู้ เชี่ยวชาญในด้านวัสดุ, อุปกรณ์ และผู้ผลิต ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตกแต่งภายใน ทั้งงานสถาปัตย์งานระบบและ อสังหาริมทรัพย์

• สามารถออกตรวจสอบงานภาคสนามได้

• สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดได้ ถ้ามีกำหนดและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

• จัดเตรียมเอกสารและรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดซื้อให้ครบถ้วนและถูกต้องตามกำหนดและสามารถทำรายงานสรุป และพัฒนางานด้านการจัดกลุ่ม แบ่งเกรด supplier ได้

• ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่ทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทไม่สอดคล้องกับระบบคุณภาพรวมถึงวางมาตรการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดปัญหาขึ้นอีก

• จัดทำแผนงานด้วย MS Office และโปรแกรมที่บริษัทใช้เพื่อประกอบการเสนอราคาและการดำเนินการ

• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• อายุ 30 ปีขึ้นไป

• มีประสบการณ์ตรงในสายงานอย่างน้อย 5 ปี

• วุฒิปริญญาตรี สาขาการตกแต่งภายใน, วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• มีทักษะในการประสานงานกับทั้ง supplier และ owner ได้ และผู้เกี่ยวข้องในโครงการ

• ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, MS Project, Auto CAD และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

• มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุตกแต่งต่างๆ และวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี

• มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและระยะเวลาที่จำกัดได้

• สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถทำงานเป็นทีมภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ มีความคล่องตัว และมีความอดทนต่อแรงกดดันได้ กรณีมีประสบการณ์ทำงานด้านการถอดแบบ,ประมาณราคาและงานระบบวิศวกรรมจะพิจารณาผลตอบแทนเป็นพิเศษ

• มีความรับผิดชอบและจริยธรรมในการทำงานสูง

• พัฒนาตนเองให้มีความรู้ใหม่ตลอดเวลา

• มีความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและเพื่อนร่วมงาน

• รายงานแผนและความคืบหน้าของงานต่อผู้บริหารทุกสัปดาห์

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
S24 Group เป็นกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate), ธุรกิจตกแต่งภายใน (Interior Construction) และจัดจำหน่ายวัสดุสถาปัตยกรมม (Decoration Materials Supply)  บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อในพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง รับรู้ถึงวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และพร้อมที่จะร่วมงานไปกับทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างจริงจัง ท้าทาย และสรา้งสมดุลยภาพให้ตนเองและองค์กร
 
ชื่อผู้ติดต่อ : เพลินพิศ รานุรักษ์
ที่อยู่ : 4, 4/5 CENTRAL TOWER@CENTRAL WORLD Unit 1507, 15th Floor, Rajdamri Road, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330
โทรศัพท์ : 0644042655
โทรสาร : 0-2973-1426
โฮมเพจ : http://www.since24.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด