หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Purchasing Manager

สมาคมราชกรีฑาสโมสร
กีฬา/นันทนาการ
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

For over a century, the Royal Bangkok Sports Club (RBSC) has been distinguished as the most prestigious international sports club in the Kingdom. Established in accordance with the wishes of HM King Chulalongkorn the Great on September 6, 1901 (B.E. 2444), RBSC continues to provide world-class sports and recreational facilities and other services to members of RBSC and RBSC Polo Club and their families.   

We are recruiting a Purchasing Manager who will report to Chief Financial Officer and will manage the purchasing function, logistical aspects of product deliveries, contract negotiation and contract administration for the RBSC and The RBSC Polo Club.

คุณสมบัติ

• Male / Female, aged between 35 – 40 years old and up.

• Bachelor or Master Degree in Business Administration or Economic or Accounting.

• Minimum 10 years hands-on Procurement activities.

• Strong command of English both spoken and written (TOEIC score 700 above is preferred).

• Having high responsibility, good attitude and teamwork spirit.

• Excellent communication and interpersonal skills.

• Advance skill in Microsoft Office, PowerPoint is advantage.

• Highly organized, proactive, dynamic energetic and highly self-disciplined

Salary will be dependent on experience and qualifications, applications including a detailed resume, references, contact phone number, present, and expected salaries should be sent via email. Only shortlisted candidates will be contacted.


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : เศรษฐศาสตร์
คณะ : บัญชี
เกี่ยวกับบริษัท
Thailand’s leading sporting club, The Royal Bangkok Sports Club is seeking a suitable candidate for the position 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณยุวดี
ที่อยู่ : 1 Henri Dunant Street, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2652-5000-9 ต่อ 282
โทรสาร : 0-2652-5000-9 ต่อ 289
โฮมเพจ : http://www.rbsc.org
แสดงตำแหน่งอื่นใน สมาคมราชกรีฑาสโมสร