หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Purchasing & Supply Chain Manager (ประจำนวนคร ปทุมธานี)

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วางแผนควบคุมการสั่งซื้อ ดูแล Stock และจัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ

- กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัทฯ

- ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและติดต่อบริษัทฯคู่ค้าในการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินคัาทีจะนำเข้าร่วมจำหน่าย

- เจรจาต่อรองกับบริษัทคู่ค้าในด้านข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของสินค้าที่เข้าร่วมจำหน่าย

- ประสานงานกับฝ่ายสินค้าคงคลังในการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่เริ่มสั่งซื้อจนสิ้นสุดการสั้งซื้อ

- ติดตามบริษัทคู่ค้าให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้และติดต่อประสานงานกับบริษัทฯคู่ค้าในกรณีที่สินค้าหรือบริการมีปัญหา

- ประสานงานกับฝ่ายการเงินและการบัญชีในการชำระเงินค่าสินค้าให้กับบริษัทคู่ค้า

- ทำบันทึกเกี่ยวกับผู้ขาย

- ประเมินผู้ขาย/จัดทำวิเคราะห์ต้นทุน-ราคา

- วางตารางการซื้อและส่งของ/ต่อรองราคาและเขียนสัญญา

- ทำบันทึการซื้อ/บันทึกราคา/อนุมัติการสั่งซื้อ

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึนไป

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

- ประสบการณ์จัดซื้อ 7 ปีขึ้นไป 

- มีประสบการณ์จัดซื้อสินค้าเกษตรอย่างน้อย 5 ปี 

- มีความขยันและตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบสูง 

- มีภาวะผู้นำ ทัศนคติในการทำงานที่ดี และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้  

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 7 - 12 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : การจัดการ
สวัสดิการ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
เราเป็นบริษัทผู้นำในการจัดจำหน่ายนมจากเมล็ดถั่วอัลมอนด์ 100% ภายใต้แบรนด์ 137 degrees เราเลือกใช้วัตถุดิบชั้นยอดผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอน ได้รับการรับรองระบบ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000 และ FSSC 22000 มีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป 
 
ขณะนี้บริษัทกำลังขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้เปิดรับบุคลากรที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท

 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR
ที่อยู่ : Thai CC Tower สาทร ยานนาวา กทม. (ติด BTS สุรศักดิ์)
โทรศัพท์ : 02-2100220
โทรสาร : 0-2323-1144
โฮมเพจ : http://www.137degrees.net
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด