หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

QA Engineer

วิศวกรประกันคุณภาพ
บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
สมุทรปราการ
คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง อายุ ไม่ต่ำกว่า 25 ปี

- วุฒิปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง 

- มีประสบการณ์ด้านสายงานอุตสาหกรรม และเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ปี 

- สถานที่ปฏิบัติงาน - บางปู สมุทรปราการ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อุตสาหการ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอลูมิเนียม ผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมชนิดแผ่นและม้วน ภายใต้เครื่องหมายการค้า "VARO" ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบการชั้นนำทั่วประเทศ ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีมุนษยสัมพันธ์ที่ดี ร่วมงานในตำแหน่งดังนี้ :

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 181 Soi Amorn, Nanglinchee Rd., Chongnonsri, Yanawa, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2213-2514
โทรสาร : 0-2287-2031
โฮมเพจ : http://www.varopakorn.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)