หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

QA Call Center Supervisor (ปฎิบัติงาน Big C หัวหมาก)

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กทม. (บางกะปิ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- มีประสบการณ์ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการบริการงาน Contact Center
- สามารถออกแบบฟอร์มการประเมินการบริการ ได้ทุกรูปแบบการติดต่อสื่อสาร เช่น Voice ,line ,chat,E-mail
- สามารถ ออกแบบสคริปต์ในการนำเสนอขายและการบริการได้ทุกรูปแบบการติดต่อสื่อสาร เช่น Voice ,line ,chat,E-mail
- ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลด้านคุณภาพการให้บริการของพนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
- วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ โดยสามารถแยกประเด็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่อง People , Process , System
-รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐานจากกรณีศึกษา
- รวบรวมข้อมูลสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแนวทางและแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแนวทางและแผนงานในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงาน
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาดและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้าน QA Call Center อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรม MS PowerPoint หรืออื่นๆ ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเป็นสื่อการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรม MS Excel เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

Contact:
Khun Am
M: 091-576-3407 or 092-246-5155
E: natrawee@officemate.co.th, recruit@officemate.co.th

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เงินโบนัสตามผลงาน
- ประกันสุขภาพ
- อื่นๆ อีกมากมาย
เกี่ยวกับบริษัท
CENTRAL Group is a leader in retail and service business in Thailand. To spearhead the conglomerate at global level, focusing on sustainable growth with strategy of excellence in “Branding”, People”, and “Synergy” and consolidating the strength of Central Group “ to be Number One” under the concept of “ One Group” The Group has established leadership positioning almost all business sectors we are in, namely: Department Store Group (DSG), Fast Moving Consumer Goods Group (FMCG) , Hardlines Group (HDLG), Officemate Group (OFMG), Central Pattana Group (CPN), Central Marketing Group (CMG) ,Centara Hotels and Resorts Group (CHR), and Central Restaurants Group (CRG). 

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Am
ที่อยู่ : 306 Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 091-576-3407, 092-246-5155
โทรสาร : 0-2101-8153
โฮมเพจ : http://careers.centralgroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)