หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

QA, QC Supervisor/ หัวหน้าตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (กลุ่มเสื้อผ้า เครื่องสำอาง) ใกล้แยกลำสาลี รามคำแหง 60/4

QA,QC Supervisor (กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ) ใกล้แยกลำสาลี รามคำแหง 60/4
บริษัท จัดหางาน มายด์เอจ จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
กทม. (บางกะปิ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วางแผนควบคุมและตรวจสอบสินค้าและกำหนดจำนวนการสุ่มตรวจของวัตถุดิ บรรจุภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูป
- การสุ่มตรวจสอบวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และ สินค้าสำเร็จรูป อย่างละเอียดตามเงื่อนไขที่กำหนด
- จัดทำรายงานการตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่พบจากการตรวจสินค้าและจากกระบวนการผลิต
- ตรวจสอบโรงงานตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ประเมินโรงงาน และ จัดทำรายงานการตรวจสอบ
- ติดต่อกับหน่วยงานราชการและสถาบันภายนอก เช่น อย. สถาบัน Lab ตรวจสอบต่างๆ เป็นต้น
- จัดทำเอกสารควบคุมระบบคุณภาพ เช่น SOP QP WI GMP,HACC,ISO 9001,ISO 14001,ISO/IEC 17025,ISO 2002,ISO 22716 เป็นต้น
- สอบเทียบเครื่องชั่ง และ เครื่องมือวัดและทำแผนการสอบเทียบ
- นำเสนอ Knowledge sharing ให้ความรู้กับแผนกอื่นๆ
คุณสมบัติ
- เพศหญิง /ชาย  อายุ 27-40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือเกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้าน QC / QA ในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง,อาหาร,อาหารเสริม,ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
- หาก มีความรู้เฉพาะทางในด้านการควบคุม/ประกัน คุณภาพ,มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด/มาตรฐาน GMP,HACC,ISO 9001,ISO 14001,ISO/IEC 17025,ISO 2002,ISO 22716 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ MS Excel ได้ในระดับดี
- มีความละเอียดรอบคอบ 
- มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
-สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี หากสามารถอ่าน-เขียนภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : การจัดการ
สาขา : การจัดการทั่วไป
คณะ : วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สวัสดิการ
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ปรับเงินเดือนประจำปี ประเมินตาม performance ช่วงมกราคม เฉลี่ย 5%
  • วันหยุดในวันเกิด
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
1577 Home shopping ผู้ให้บริการช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ Call Center แบบครบวงจรรายแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งผู้บริโภค และเจ้าของผลิตภัณฑ์ ด้วยบริการที่เป็นมาตรฐานสากล พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปรียบเสมือนกุญแจสู่ความสำเร็จในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
ที่อยู่ : อาคาร 1577 Home Shopping Ltd. รามคำแหง 60/4
โทรศัพท์ : 092-2740001
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.mindedge.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดหางาน มายด์เอจ จำกัด