หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

QC Lab Technician

QC Lab Technician
ด่วนมาก!
บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างข้อมูลที่น่าเชื่อถือและแม่นยำของการตรวจสอบสำหรับสนับสนุนการตรวจสอบเพื่อการแก้ปัญหาต่อไป

- เตรียมสารเคมีและตัวอย่างสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ตามวิธีการอย่างถูกต้อง

- เตรียมตัวอย่างส่งออกข้างนอกสำหรับลูกค้าตามแผนการส่งตัวอย่างที่ลูกค้าต้องการ

- จัดแผนการสอบเทียบ ของเครื่องมือทั่วไปในห้องปฏิบัติการ เช่น ไฮโดรมิเตอร์ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องชั่ง เป็นต้น

- จัดทำแผนการทวนสอบ การสอบเทียบเครื่องมือเฉพาะ เช่น HPLC Milkoscan Bactoscan เครื่องวิเคราะห์โปรตีน เป็นต้น

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการใช้เครื่องมือในส่วนที่รับผิดชอบ

- วิเคราะห์เอนไซม์ในผลิตภัณฑ์นมในกรณีที่มีปัญหา โดยใช้เครื่อง HPLC อ่านผลจากกราฟและรายงานผล

- จัดการสารเคมี อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆในห้องปฏิบัติการ ควบคุมการใช้งานการหาแหล่งซื้อการสั่งซื้อการจัดเก็บอย่างถูกต้องรวมถึงการกำจัดทิ้ง

- ให้ความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการ

- ติดตามผลการใช้งานเครื่องมือต่างๆในห้องปฏิบัติการ

- ดูแลและติดตามการเปิด PR PO ในระบบการสั่งซื้อ

- รักษาสิ่งแวดล้อม ควบคุมมลภาวะ และตระหนักถึงอันตราย ของอุบัติเหตุ เพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน

- ทำการระงับเหตุในกรณีฉุกเฉินเบื้องต้นต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนดมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาด้านธุรกิจ ,การรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- Bachelor's degree in Science, Food Science and Technology or related field.

- Dairy product knowledge will be advantage.

- Computer proficiency in Microsoft Offices (word, excel, power point etc.)

- Experience working in a food factory 0-1 years

- Proficiency skill for laboratory and ISO17025

- Calibration, Validation and Verification of lab equipment.

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาศาสตร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์อาหาร
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีการอาหาร
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท

We help people to move forward by getting more out of milk

As Royal FrieslandCampina we reach millions of people in more than one hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk; hence we help people move forward by getting more out of milk. Our company has more than 130 years of commitment to sustainable dairy. As the largest dairy Co-operative in the world. Our core values are Embrace Challenge, Grow Together and Feel Accountable characterize our way to doing the business. Thailand operation is the affiliate of RFC and has been here since 1967. We produce and sell variety of dairy products under brand name Foremost, Ship, Falcon and My Boy as an example. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, yoghurt drinks, and condensed milk.

We believe our current and future success depends largely on the quality of our employees. For this reason, Foremost wants to offer an attractive, challenging and inspiring working environment where employees are encouraged to develop themselves both professional and personally.

 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Friesland Campina Group
Primary Industries :
Dairy Industry
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
As Royal FrieslandCampina we reach millions of people in more than on hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk. We aim to help people to move forward by getting more out of milk. We have more than 140 years of commitment to sustainable dairy. As a co-operative, we are a team and can depend on one another. Our core values are Embrace Challenge, Grow Together and Feel Accountable characterize our way to doing the business. For Thailand we have been here since 1967. Foremost is a big name in Thailand. Anyone looking for tasty and nutritional dairy products in Thailand is likely to choose Foremost. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, Yoghurt drinks and condensed milk.
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
To be the preferred employer in dairy in industry

ในกลุ่มธุรกิจอาหารนม กลุ่มบริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศไทย จะเป็นบริษัท ทางเลือกแรกสำหรับผู้หางาน

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Friesland Campina Group
Address :
Head Office: 388 S.P. Bldg. 6th FL.,Phaholyothin Rd.,Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
Telephone :
0-2620-1900
Fax :
0-2620-1988
Contact Person :
Human Resources and Corporate Affairs Division
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources
ที่อยู่ : Head Office: 388 S.P. Bldg. 6th FL.,Phaholyothin Rd.,Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2620-1900
โทรสาร : 0-2620-1988
โฮมเพจ : http://www.foremostforlife.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)