หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/01/2562
งาน หางาน สมัครงาน
Quality Assurance Supervisor(Food)
-
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เกษตรกรรม/ป่าไม้ , เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
สระบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • Plan, implement and maintain the quality plan of finished goods.
  • Control and handle for quality issue by finished product to ensure that quality is match with inspection and standard.
  • Create certificate to analysis for every batch of finished product.
  • Coordinate with Production, R&D for implementing hygienic design and processing for new new equipment.
คุณสมบัติ
  • Bachelor of Science in  Food Science and Technology, Food Technology, Argo-Industry, Microbiology, , Biotechnology or related field.
  • Preferable experience 1-2 years in Quality Assurance (Food and Beverage business).  
  • Willing to work in Nhong-Khae city, Saraburi province.  


 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : สระบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์อาหาร
เกี่ยวกับบริษัท

CPF provides safe and tasty foods for people around the world. The Company’s high quality, frozen processed meat are the origin of millions of dishes worldwide. Wherever you are, whatever your taste, and no matter how high your standard, CPF’s goal is to satisfy you. This is in accordance with its ultimate vision to be the "Kitchen of the World." Founded in 1978, CPF has gone a step further, from being the animal feed leader in Thailand, to joining the ranks of the world's top food producers. CPF’s headquarters are in Bangkok, Thailand, with a nationwide network serving as the backbone in propelling the company in its international expansion. 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
Number of Employee :
-
พันธกิจของบริษัท
Company statement

Mission


CPF operates vertically integrated agro-industrial and food businesses, with its objectives to offer products of high quality in terms of nutritional value, taste, safety and traceability. CPF strives to operate businesses that are in strategic locations, focus on modern production process, conform with international standards, efficiently use natural resources, and operate in an environmental friendly manner, in order to compete in the front line of the food industry. CPF takes into account the interests of all stakeholders to ensure sustainable growth, while being able to continuously generate appropriate return to shareholders.Vision


As we determine to fulfill the vision of becoming the "Kitchen of the World", we significantly place importance on research and development to improve production efficiency at every step of operations as well as develop products to meet our customers and consumer's satisfaction. We are additionally committed to operating business with environment friendliness and contribute back to society at large.

นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
Company Name :
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
Address :
1 C.P. Tower 2, 18th Floor, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400
Telephone :
0-2641-0400
Fax :
0-2641-0100
Contact Person :
Recruitment & Selection Center
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Soksiri Wiwatcharoenkul
ที่อยู่ : CP Tower 2
โทรศัพท์ : 668-59802513
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.cpfworldwide.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)