หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Quality Engineer

วิศวกรตรวจสอบคุณภาพบ้าน
ด่วนมาก!
บริษัท บริทาเนีย จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบคุณภาพบ้านให้ได้คุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน
 • ติดตามการซ่อมงานแก้ไข Defect เพื่อส่งมอบให้กับฝ่ายโอน ก่อนที่จะส่งห้องให้กับลูกค้า
 • ตรวจประเมินคุณภาพงานก่อสร้างโครงการแนวราบ ให้ได้รับความเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 • สุ่มตรวจประเมินคุณภาพงานระหว่างก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนที่กำหนด
 • จัดทำรายงานสรุปภาพรวมรายงานผลการตรวจงานก่อสร้างของโครงการ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุมัติ ดำเนินการ หรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา เท่านั้น
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบคุณภาพการส่งมอบห้อง , บ้าน อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถอธิบายพื้นฐานงานก่อสร้าง , งานซ่อม เบื้องต้นได้
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การบริการ และประสานงานกับโครงการ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บริทาเนีย จำกัด
เป็นบริษัทในเครือของ บริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบ เพื่อขาย และพัฒนาที่พักอาศัย โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ ตึกภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 21 ไบเทคบางนา 4345
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Nuttawat Chailert
ที่อยู่ : BHIRAJTOWER at BITEC 21/FL, 4345 Sukhumvit Road, Bangna Sub-District, Bangna District Bangkok 10260
โทรศัพท์ : 061-4036111
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บริทาเนีย จำกัด