หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Quality Control Supervisor (Inline Process)

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Location : This position will be based at FrieslandCampina Thailand Plant in Samrong, Samutprakarn. Overall Responsibility

1. Plan, Monitor and Control the Inline quality testing which done by QC Inline and production for production of UHT Milk, SCM, EVM, DKY to conform the specifications.

2. Plan, Monitor and Control the quality verification program about production activities related to product’s quality.

3. Plan, Monitor and Control the lab equipment and chemical usage for Inline testing to be accurate and precision also align with company’s standard.

4. Plan, Monitor and Control the quality verification program about maintenance activities related to product’s quality.

5. Monitor and Control the implementation of Quality Control Plan (QCP) and HACCP Plan to ensure the product’s quality for releasing.

6. Summarize and analysis quality data for Inline testing, cleaning effectiveness of CIP and COP and quality verification program for processing and filling process.

7. Ensure the quality of finished products during processing and filling as agreed specifications

8. Monitor and Control the non-conforming product from non-conforming processing to ensure the product’s releasing with the food quality and food safety compliance.

9. Lead the team to solve the quality problem and monitor the corrective and preventive actions.

10. Implement and improve the Company’s Quality Standard and Laboratory Standard for Inline Quality Control.

11. Provide training and monitor routine working for Inline QC Staff and QC related production staff.

12. Provide training and monitor routine working for QC Staff.

13. Summarize and report the quality control performance such as process capability of filling weight.

14. Support all activities for Quality systems as GMP, HACCP, ISO, Food safety, FoQUS, FoQUS-SHE and any assignment.

15. Coordinate with other concerns for problem solving about product quality issue and QC Inline task

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree of Science in Microbiology, Food science, Chemistry, Bio Technology, Food Technology, Food Industrial.

2. Minimum 2 years in food industry especially dairy product will be advantage

3. Good Laboratory Standard

4. Have knowledge ISO 22000 and ISO 17025

5. Have Leadership skill, Problem solving, Good communication and Drive to result

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะ : วิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับบริษัท

We help people to move forward by getting more out of milk

As Royal FrieslandCampina we reach millions of people in more than one hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk; hence we help people move forward by getting more out of milk. Our company has more than 130 years of commitment to sustainable dairy. As the largest dairy Co-operative in the world. Our core values are Embrace Challenge, Grow Together and Feel Accountable characterize our way to doing the business. Thailand operation is the affiliate of RFC and has been here since 1967. We produce and sell variety of dairy products under brand name Foremost, Ship, Falcon and My Boy as an example. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, yoghurt drinks, and condensed milk.

We believe our current and future success depends largely on the quality of our employees. For this reason, Foremost wants to offer an attractive, challenging and inspiring working environment where employees are encouraged to develop themselves both professional and personally.

 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Friesland Campina Group
Primary Industries :
Dairy Industry
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
As Royal FrieslandCampina we reach millions of people in more than on hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk. We aim to help people to move forward by getting more out of milk. We have more than 140 years of commitment to sustainable dairy. As a co-operative, we are a team and can depend on one another. Our core values are Embrace Challenge, Grow Together and Feel Accountable characterize our way to doing the business. For Thailand we have been here since 1967. Foremost is a big name in Thailand. Anyone looking for tasty and nutritional dairy products in Thailand is likely to choose Foremost. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, Yoghurt drinks and condensed milk.
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
To be the preferred employer in dairy in industry

ในกลุ่มธุรกิจอาหารนม กลุ่มบริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศไทย จะเป็นบริษัท ทางเลือกแรกสำหรับผู้หางาน

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Friesland Campina Group
Address :
Head Office: 388 S.P. Bldg. 6th FL.,Phaholyothin Rd.,Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
Telephone :
0-2620-1900
Fax :
0-2620-1988
Contact Person :
Human Resources and Corporate Affairs Division
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 89/2 Moo.8 Soi Wat Suansom, Poochaosamingprai road, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130
โทรศัพท์ : 02-1832800#3212
โทรสาร : 0-2620-1988
โฮมเพจ : http://www.foremostforlife.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)