หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

QUALITY CONTROLLER (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ) อุดรธานี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
อุดรธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบให้ได้ตามเกณฑ์ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้า ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต
คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรม / วิทย์ศาสตร์ เคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีความเป็นผู้นำ และละเอียดรอบคอบ
• สามารถทำงานประจำจังหวัดอุดรธานีได้
• ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 10 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : อุดรธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมี
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : เคมี
เกี่ยวกับบริษัท
We are the leading processor and exporter of Thai natural rubber. All major lire makers are our valued customer. As grow, we are seeking talented and dynamic persons to join our company in bangkok 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 20/5 Gomarapat Road, Talad Yai, Muang, Phuket 83000
โทรศัพท์ : 0-7621-0031-2#712,713,714
โทรสาร : 076-210-031 ต่อ 777
โฮมเพจ : http://www.vonbundit.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด