หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Quality Engineer (DOA Part 21J Agent, Operation Excellence)

วิศวกรคุณภาพ
บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
ชลบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- Maintain and revise DOA Handbook, procedure, form up to date regarding to EASA’s regulation.

- Organize and maintain DOA system to ensure that the DOA system is up to date for EASA and IMS audit.

- Keep controlling a DOA package and reference approved data in order for EASA and IMS audit.

- Searching related technical information and provider such as CS23, CS25, external laboratories, etc.

- Identify problems in production processes and resolve issues.

- Implement good housekeeping and 5S activity.

- Support continuous improvement goals in safety, quality, delivery and cost.

- Demonstrate flexibility to participate in various activities and task based upon the needs

คุณสมบัติ

- Graduated in Bachelor of Engineering with experience in quality engineer.

- Good command in English (TOEIC 650).

- Experience in MRO with EASA certificate is an advantage but not necessary.

- Understand and can apply all technical data.


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • Dental Insurance (ค่าทันตกรรม)
  • Free Shuttle Bus(ฟรีรถรับส่ง)
  • Life insurance (ประกันชีวิต)
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าทุนการศึกษา
  • ค่ายานพาหนะ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Triumph Aviation Services Asia, Ltd.,subsidiary of Triumph Group Inc., plays a prominent role in the Aviation Industry in supplying, repairing and overhauling complex aerospace systems and components for commercial and regional airlines as well as cargo carriers.
As part of our ongoing growth, we are seeking career-minded and dedicated individuals to join us in the following vacanciesat our facilityin Amata Nakorn IE., Chonburi: 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 700/160 Moo1, T.Bankao, A. Pantong, Chonburi, 20160
โทรศัพท์ : 038-465-070 ext 1501
โทรสาร : 038-465-075
โฮมเพจ : http://www.triumphgroup.com