หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Quantity Surveyor

Quantity Surveyor
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ดูแลงานด้านถอดแบบและคำนวณงานก่อสร้างตกแต่งภายในเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินราคาก่อสร้าง
2. สำรวจปริมาณงาน และตรวจสอบจากแบบที่ได้รับ เพื่อสนับสนุนงานเสนอราคาและงานปฏิบัติงานอื่นๆ
3. ติดตามและตรวจสอบแบบและงานก่อสร้างที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อสร้าง ปรับปรุง งบประมาณให้สอดคล้อง
4. จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา จัดทำเอกสารประกวดราคา suppliers/ subcontractors
5. เปรียบเทียบราคาเพื่อคัดเลือก suppliers/ subcontractors
6. จัดทำ BOQ, Cost plan และตรวจสอบสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
7.ร่วมกับผู้จัดการโครงการเพื่อตรวจสอบและประเมินความคืบหน้าของงานก่อสร้าง
8. ตรวจสอบการเบิกงวดงานของ suppliers/ subcontractors
9. ตรวจสอบราคาแต่ละหมวดของทีมงานก่อนจัดส่งให้กับลูกค้า
10. เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
11. จัดทำฐานข้อมูลด้านราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับโครงการต่างๆ

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineer), สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) หรือ วิศวกรรมสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานก่อสร้าง, การออกแบบสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน ของโรงพยาบาล (รู้หลักเกณฑ์ในการก่อสร้างที่ถูกต้อง และนำมาใช้ในงานได้เป็นอย่างดี)
4. มีความรู้ความเข้าใจงานการออกแบบ รายละเอียดการออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในที่มีความรู้ทางเทคนิคการก่อสร้าง (อ่านแบบและรายการประกอบแบบเป็น)
5. มีความรู้ด้านการประมาณราคา สามารถถอดแบบได้ถูกต้อง แม่นยำเพื่อการนำไปใช้งาน
6. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการบริหารจัดการ
7. ต้องเดินทางออกไปดูไซท์งานก่อสร้าง
8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม AutoCAD, MS office

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 2 - 10 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Principal Healthcare Company Limited Group (In subsidiary of PRINC) is a business partner and management experts in healthcare industry. We have long history of network hospital management with overwhelmed success stories. We are business partner through direct investment in customize level or as a management body to revitalize your business and set a run.
 Principal Healthcare , we sincerely establish a true friendship with our partners, respect the fairness, maintain their pride and move forward together. We deliver operational excellence through team of multi-disciplinary professionals and their affiliates, shared services management provide cost-efficiency, IT-base operations enable speed, quality of services and useful information for business intelligence.
we invite you to join and benefit from our corporation.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR Department
ที่อยู่ : 16th Floor, Bangkok Business Center Building Sukhumvit 63 Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 027142172
โทรสาร : 0-2714-3478
โฮมเพจ : http://www.principalcapital.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด