หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Quantity Surveyor Engineer

บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด (ทีมคุณออเร้นจ์)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ลพบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• คิดปริมาณงานโครงสร้าง, งานสถาปัตย์ ได้ถูกต้อง

• คำนวณต้นทุนต่อหน่วยได้ และเข้าใจขั้นตอนการทำงาน

• ประสานงานกับทาง Estimate, หน่วยงานอื่นๆ และนำเสนอข้อมูลสรุปปริมาณงานเพื่อจัดทำ Budget

• ตรวจสอบราคาต่อหน่วยเพื่อเทียบ Budget กับทางบริษัทฯได้

คุณสมบัติ

• เพศ ชาย / หญิง

• อายุ 27 ปีขึ้นไป

• วุฒิการศึกษา ปวส.โยธา/สถาปัตย์, ปริญญาตรี สาขา วศบ.โยธา, คอบ.โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ประสบการณ์ด้านงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และเคยอยู่หน้างานอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป

• สามารถถอดปริมาณงานโครงสร้าง/สถาปัตย์ ได้ดี

• สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Auto CAD ได้ดี

• สามารถปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ ของทางบริษัทฯได้

สถานที่ปฏิบัติงาน: ลพบุรี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : ลพบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมสำรวจ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ก่อสร้าง
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • ลาบวช
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท
A 60-year enterprise in power and infrastructure sectors, SINOHYDRO provides our clients with one-stop customer-tailored services from project consultancy, financing, survey, design and engineering to construction, fabrication, installation and operation.
SINOHYDRO has built up a dynamic network including regional divisions and offices in Asia, Africa, Oceania, South America and Europe, supervising our 113 overseas branches / representative offices in 84 countries. The network strengthens our capability in market development and project implementation. Further, it facilitates our localization process to best meet clients' needs.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Yawarott
ที่อยู่ : 165 Mu 9 T.Photarakaew, Ampur.Tawong, Lopburi Provinces
โทรศัพท์ : 092-6636-955
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด (ทีมคุณออเร้นจ์)