หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/06/2564
งาน หางาน สมัครงาน

R&D Packaging supervisor

R&D Packaging supervisor
บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์ เคมีคอล จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กทม. (สวนหลวง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ทดสอบบรรจุภัณฑ์
- จัดทำตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ และตัวอย่างสำเร็รจรูปพร้อมตรวจสอบ
- ติดตาม แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนด
- สรุปปัญหา หาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและ Supplier ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง

- 25-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวัสดุศาสตร์ ,เทคโนโลยีการบรรจุ ,อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์,IE อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง,material engineering,วิทยาศาสตร์และโพลิเมอร์ polymer
-  มีประสบการณ์ด้าน Packaging อย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 , GMP , HACCP , BRC
- มีทักษะในการวางแผน การคิดเชิงวิเคราะห์ และมีภาวะความเป็นผู้นำ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (สวนหลวง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
จากประสบการณ์อันยาวนานมากว่า 50 ปี บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์ เคมีคอล จำกัด ในนาม ผู้บุกเบิกธุรกิจด้านสเปรย์ปรับอากาศแห่งแรกในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากล ด้วยการคิดค้นผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ในบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อการใช้งาน มีการขยาย ฐานการผลิตสินค้าหลากหลายประเภทครอบคลุมกลุ่มสินค้า Air Care, Household, Pet Care และ Car Care  ทั้งยังมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าของบริษัทฯ จนประสบ ความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ 

จากความมุ่งมั่นสู่จุดมุ่งหมาย
ด้วยศักยภาพสูงสุดทางการผลิตและ Research Center ที่ก้าวหน้า ทำให้บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์ เคมีคอล จำกัด สามารถขยายสายการผลิตไปยังสินค้ากลุ่มต่างๆ ที่หลากหลายและจำหน่ายสินค้าไปสู่ต่างประเทศทั่วโลก  ดังนโยบายการพัฒนาธุรกิจบริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์ เคมีคอล จำกัด ให้ก้าวไปสู่ระดับสากลภายใต้แบรนด์ ของคนไทย (Thailand Trust Mark) ที่ผ่านการรับรองจากกรมส่งเสริมการส่งออก (Export List) ให้สินค้าไทยกระจายสู่ผู้บริโภคทั่วโลก 

 
ที่อยู่ : 38,40 ซอย พัฒนาการ 40 (ถาวร) ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2320-2113-5,0-2317-5488
โทรสาร : 0-2322-4628
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์ เคมีคอล จำกัด