หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/12/2561
งาน หางาน สมัครงาน
R&D Supervisor
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา
บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (หลักสี่)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Job scope:

• Develop new product with cost effective. Including prepare prototype, production trial, investigation of stability and shelf life evaluation, Clearance check list etc.
• Improve current existing product and packaging
• Handle cost saving project of product and packaging.
• Handle SAP’s work of packaging and raw material item, intermediate and finished goods.
• Support QMS system or document control (both of internal and external).
• Coordinated with Accounting and Purchasing to handle all activities which related to invoice and all document.
• Be a part of quality and Energy team audit

Overall Responsibility:

• Handle new product development as NPD procedure with cost effective. Including prepare prototype for marketing team and internal /external taste test, production trial, handle investigation of stability and shelf life evaluation, Clearance check list etc
• Support Procurement, production and Deep Dive team to do cost saving and current existing product and packaging
• Handle all document related SAP in aspect of packaging and raw material, BOM and finished goods in order to support all departments concerning SAP create, change and delete.
• Conduct Lab testing and production testing of new raw material and packaging.
• Conduct production trial at internal (Laksi and Samrong factory) and external (Co-packer) location
• Evaluate the shelf life stability of trial batches and commercial run to ensure the good quality of finished product and using the result as the guideline for setting up the new specification.
• Prepare and update all documents concerning SAP/ISO / HACCP/GMP/Food foqus system as a document controller.
• Arrange paper works to support A/C and purchasing such as invoice.
• Prepare competitor’s sample and conduct internal preference test and Lab analysis of Past. product ( Milk, Cup YG, DKY, Whipping cream).
• Coordinate with government laboratory and private laboratory for fundamental and Nutrtional analysis
• Support and maintain Quality Management System, Food Security System and SHE System to achieve the product specifications.
• Other jobs as delegation or assignment.

คุณสมบัติ

• Bachelor degree in food science, packaging or related field.
• Experience: 3-5 years experience in food industry
• Solid training in a basic research laboratory.
• Ability to create and/or edit written reports
• Ability to verbally communicate with persons inside and outside the organization

Location: This position will be based at FrieslandCampina Thailand – Laksi Plant , Bangkok.

How to Apply: If you possess what we are looking for, please submit the application to email: recruitment.foremost@frieslandcampina.com
 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (หลักสี่)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์อาหาร
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท

We help people to move forward by getting more out of milk

As Royal FrieslandCampina we reach millions of people in more than one hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk; hence we help people move forward by getting more out of milk. Our company has more than 130 years of commitment to sustainable dairy. As the largest dairy Co-operative in the world. Our core values are Embrace Challenge, Grow Together and Feel Accountable characterize our way to doing the business. Thailand operation is the affiliate of RFC and has been here since 1967. We produce and sell variety of dairy products under brand name Foremost, Ship, Falcon and My Boy as an example. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, yoghurt drinks, and condensed milk.

We believe our current and future success depends largely on the quality of our employees. For this reason, Foremost wants to offer an attractive, challenging and inspiring working environment where employees are encouraged to develop themselves both professional and personally.

 
สวัสดิการ
Compensation benefits
FrieslandCampina offers not only a competitive salary but also training and education on the job because it’s important for our people to continue to grow. After all, your development is not only good for your career; our products also benefit from it. The mutual exchange of knowledge between colleagues is also evident on the work floor. It is, after all, the most effective way to learn.
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Friesland Campina Group
Primary Industries :
Dairy Industry
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
As Royal FrieslandCampina we reach millions of people in more than on hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk. We aim to help people to move forward by getting more out of milk. We have more than 140 years of commitment to sustainable dairy. As a co-operative, we are a team and can depend on one another. Our core values are Embrace Challenge, Grow Together and Feel Accountable characterize our way to doing the business. For Thailand we have been here since 1967. Foremost is a big name in Thailand. Anyone looking for tasty and nutritional dairy products in Thailand is likely to choose Foremost. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, Yoghurt drinks and condensed milk.
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
To be the preferred employer in dairy in industry

ในกลุ่มธุรกิจอาหารนม กลุ่มบริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศไทย จะเป็นบริษัท ทางเลือกแรกสำหรับผู้หางาน

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Friesland Campina Group
Address :
Head Office: 388 S.P. Bldg. 6th FL.,Phaholyothin Rd.,Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
Telephone :
0-2620-1900
Fax :
0-2620-1988
Contact Person :
Human Resources and Corporate Affairs Division
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources
ที่อยู่ : Head Office: 388 S.P. Bldg. 6th FL.,Phaholyothin Rd.,Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2620-1900
โทรสาร : 0-2620-1988
โฮมเพจ : http://www.foremostforlife.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)