หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Raw Material Sampling Scientist

Raw Material Sampling Scientist
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด/บริษัท สยามเภสัช จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ควบคุมวางแผนการเบิกจ่ายวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านการผลิต
2. ควบคุมคุณภาพการเบิกจ่ายวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องตาม Bill of Material (BOM) และป้องกันการเกิดปนเปื้อนระหว่างการเบิกจ่าย
3. ควบคุมคุณภาพห้องชั่งวัตถุดิบ และห้องสุ่ม Primary Packing ตามข้อกำหนดด้าน GMP ในด้าน Classification
4. ตรวจสอบและกำหนดสภาวะการจัดเก็บ Raw Material และ Primary Packing ให้เหมาะสมเพื่อให้คงสภาพตามอายุที่กำหนด
5. ควบคุมความถูกต้องของสินค้าคงคลังทั้งในระบบ SAP และในคลังให้ถูกต้อง
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรได้ดี
คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์เคมี,จุลชีววิทยา
• มีความเข้าใจระบบ SAP ในส่วนงาน WM - Raw Material, Packing Material เป็นอย่างดี
• มีความเข้าใจระบบการรับเข้า และการจัดเก็บ Raw Material และ Packing Material
• มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและจุลชีววิทยา มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานด้าน GMP,GSP และ GDP เป็นอย่างดี
• มีความเข้าใจระบบการตรวจนับสินค้าคงคลังเป็นอย่างดี และใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : จุลชีววิทยา
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : ชีวเคมี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี-ชีววิทยา
เกี่ยวกับบริษัท

Siam Bheasach Co., Ltd. Siam Pharmaceutical Co., Ltd. And Pharma Nueva Co., Ltd were established for 40 years as Pharmaceutical product manufacturer, distributor and Research & Development with Good Manufacturing Practice (GMP) and International Organization for Standardization (ISO) guidelines.

Due to our rapid expansion, we are looking for strong potential and high competency person to join us in the position of

 
ชื่อผู้ติดต่อ : recruit@siambheasach.com,Sarinthorntep.Chinnapas@siambheasach.com
ที่อยู่ : 171/1-2 Soi Choke Chai Ruammitr, Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2625-9662, 0-2625-9667-8
โทรสาร : -
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด/บริษัท สยามเภสัช จำกัด