หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

30/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Receptionist

Receptionist
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (วัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
 • ให้บริการข้อมูลทั่วไปในโรงพยาบาล, การนัดหมายแพทย์
 • ประสานงานกับแผนกต่างๆ
 • ทำนัดตรวจ ก่อน-หลัง การเข้ารับตรวจ
 • เตรียมข้อมูลสำหรับทำนัด
 • รายงานปัญหาที่พบในการต้อนรับ
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทการให้บริการ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์MS Office
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ระดับดี-ดีมาก
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • บุคลิกภาพดี มีServer mind และรักในงานบริการ


สมัครงาน

จิราภา ขวัญบุญ

E-mail : recruitment.rutnineyehospital@gmail.com 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (วัฒนา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าใบประกอบวิชาชีพ
 • ประกันสังคม 
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดฟอร์ม
 • โบนัสผันแปร
 • ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
 • กองทุนสวัสดิการเงินกู้
 • การฝึกอบรม
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • อื่นๆ ตามตำแหน่งงาน
เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านจักษุแห่งแรกของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 55 ปีมีความเชี่ยวชาญในทุกสาขาโรคตา ด้วยการผสมผสานความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการรักษาดวงตาอย่างครบวงจรและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 80/1 Sukhumvit 21 Rd. (Asoke), Klongtoey Nue, Vadhana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 02-056-3333 ต่อ 710
โฮมเพจ : http://www.rutnin.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด