หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

RECRUITMENT MANAGER

บริษัท จัดหางาน เคทีไอ คอนซัลแทนส์ จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Sales
 • Generates profitable new business within the local market in order to exceed set targets.
 • Manages the entire sales cycle from lead/enquiry development, negotiation to close.
 • Pro-actively self generates leads & effectively manages the pipeline generated through marketing.
Team Management
 • Responsible for recruiting, inducting, training, managing, motivating, leading and developing a Recruitment team.
 • Clear communication of team performance on a regular basis and setting individual targets and team objectives.
Operations/Financial Management
 • Accountability for company profitability and performance
 • Drives revenue for company by effectively and consistently maximizing all service revenue.
Client Retention/Client Relations
 • Retains and develops existing client relationships that result in new business leads and maximising client revenue potential.
 • Maximises retention and occupancy of the company by retaining existing clients and proactively managing the renewal and expansion process.
 • Ensures the recruitment team is delivering exceptional customer service and client’s needs are handled effectively and efficiently.

คุณสมบัติ
 • Thai/Expat
 • Bachelor or Master in Business Administration/Marketing or any related filed
 • Minimum of 8 years’ experience in Recruitment industry with at least 3 years’ experience in management level
 • Proven success in a business-to-business sales environment.
 • Experience of self-generation of new business leads coupled with excellent account management skills.
 • Ability to manage and motivate teams to consistently deliver high performance
 • Professional communication skills with experience of building business relationships.
 • Previous P&L responsibility desirable.
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 80,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 9 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาขา : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เกี่ยวกับบริษัท
KTI Consultants is the independent executive search firm based in Bangkok, Thailand. We deliver professional recruitment and executive search solutions to clients. We help our clients attract, select, develop, engage and retain the best and brightest talent. As your strategic business partner, we are flexible, resourceful and adaptable, proactively delivering recruitment and business solutions as and when required. 
ชื่อผู้ติดต่อ : KTI
ที่อยู่ : 973 President Tower, 10th Floor, Ploenjit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2656-0829
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.kticonsultants.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดหางาน เคทีไอ คอนซัลแทนส์ จำกัด