หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Recruitment Officer (Base in Ramkhamhaeng60/4)

บริษัท จัดหางาน มายด์เอจ จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
กทม. (บางกะปิ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ


 • Establish a recruitment plan to help the delivery of long term plans to support the business growth.
 • Ensuring that the recruitment standards are maintained at the highest practicable level and that recruitment processes are professional and vigorous.
 • Perform first screen candidate profiles and conduct interview activities, identify short list candidates to ensure recruitment effectiveness, includes recruitment activities (Career Expo, Job Fair, Campus Recruitment, Walk-in Interview and other activities) in accordance with the approved budget and develop the tests and analyze recruitment's data for management.
 • Analyze and search for the source of manpower supply with the right competencies.
 • Prepare and update weekly reports in relation to recruitment and hiring.
 • Lead recruitment team to ensure optimum performance to support business plan and strategies (senior level)
 • Manage recruitment procedures to ensure appropriate time frames; improving and initiating selection tools to obtain the best candidates for all required positions.
 • Ensuring that company’s recruitment expenses are within the budget.

คุณสมบัติ
 • Male or Female. Age between 22 - 28 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Political Science, Business Administration, Human Resources Management, Industrial Psychology or related fields.
 • New graduate are welcome.
 • Have strong background in HR Management, proven professional experiences in recruitment and selection is preferable.
 • Knowledge and functional competency interview in recruitment & selection process.
 • Able to work multi-tasking with fast pace environment and work under pressure.
 • Strong communication skills, analytical thinking, and proactive style.
 • Good command of English and Computer skills (MS Office).
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : รัฐศาสตร์
คณะ : จิตวิทยา
คณะ : อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น  จำกัด  เป็นที่ปรึกษาทางด้านงานทรัพยากรบุคคล และที่ปรึกษาทางด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งแบบ Online และ Offline โดยมีทั้งส่วนงานที่เป็นด้านการสรรหาพนักงาน  ทั้งพนักงานประจำ  พนักงานรายวัน  การฝึกอบรมพนักงาน  หรือการจัดทำกระบวนการด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร  
 
โดยทางบริษัทได้มีการเตรียมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน  นำเสนอบริการที่น่าประทับใจ  และร่วมกับขับเคลื่อนไปพร้อมกับทางองค์กร  รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการแข่งขันในสภาวะปัจจุบัน
 
At Mind Edge Innovation, we partner with our clients to maximize people potential and to cultivate innovative and intelligent Human Resource  practices using various type of services that best fit organization needs.
 
Mind Edge Innovation brings energetic, dynamic and professional  services outcome to strengthen competitive edge from individual, organization to our social at large.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : K. Kob
ที่อยู่ : 1577 Home Shopping Bld, Ramkhamhaeng60/4
โทรศัพท์ : 088-422-5772
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.mindedge.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดหางาน มายด์เอจ จำกัด