หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/12/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Recruitment Supervisor

หัวหน้าแผนกสรรหาบุคลากร
ด่วนมาก!
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Responsibilities :
1.ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ สอบทานการปฏิบัติงานของแผนกที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการทำงาน
2.ดำเนินการจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำไตรมาส และวางแผนการการสรรหาให้ได้ตามแผนกำลังคน
3.หาช่องทางการสรรหา วิเคราะห์ช่องทางให่เหมาะสมตาม target group
4.จัดทำ Manpower Planning/Survey และวางแผนการสรรหาทั้ง Support และ Operation
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจกาผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/ หญิง, อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์สรรหาบุคลากร 5 ปีขึ้นไป และอยู่ในตำแหน่งระดับ supervisor 3 ปีขึ้นไป
 • ใช้ computer Program Ms.Office ได้ดี
 • มีทักษะในการวางแผนงาน, วิเคราะห์งานได้ดี
 • มีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี
 • ทำงานเสาร์เว้นเสาร์ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันทุพพลภาพ, ประกันทันตกรรม)
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • วันลาพักร้อนและวันลากิจต่างๆ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร)
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสและปรับประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
NL Development Public Company Limited was founded on December 3rd, 1981 by Mr. Poomson Rojlertjanya. As a trustworthy and professional construction company in Bangkok, Thailand, we, NL Development Public Co., Ltd., execute and manage all types of civil engineering construction. Some of our construction works include structural, architectural, interior decoration, landscaping, hardscaping and the installation of utilities system-M&E, fire protection, elevator, security system, sound and audio-visual system-and all other related facilities for our clients from both public and private sectors.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR
ที่อยู่ : 70 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2880-0700 Ext.7715,7701,0-2435-1054,0-2879-0850,0-2880-0481
โทรสาร : 0-2051-0636
โฮมเพจ : http://www.nld.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)