หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/02/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Regulatory Affairs Officer

เจ้าหน้าที่ อ.ย.
บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
การตลาด , สินค้าอุปโภค/บริโภค , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (ยานนาวา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ตรวจสอบเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

  • จัดเตรียม, ยื่น และรับผิดชอบงานด้านเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร

  • ประสานงานภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  - ตรวจสอบและจัดทำฉลากสินค้า

  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ติดตามปัญหา และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

  ( หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การอาหารและยา / กรมทรัพยสินทางปัญญา / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  / กระทรวงพาณิชย์ / กรมปศุสัตว์ / สถานฑูต ฯลฯ )

  - ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

  คุณสมบัติ
  - ชายหรือหญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  - วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา Food Science & Technology หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft office พื้นฐานได้
  - มีทักษะทางภาษาอังกฤษระดับพอใช้ขึ้นไป
  - มีความละเอียดรอบคอบ รวดเร็ว แม่นยำในการทำงาน (เนื่องจากต้องทำงานเกี่ยวกับเอกสารเป็นหลัก)
  - มีความกระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  - ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  คุณสมบัติพื้นฐาน
  ประเภทของงาน : งานประจำ
  จำนวน : 1 อัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000 บาท/เดือน
  ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
  สถานที่ : กทม. (ยานนาวา)
  การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  เกี่ยวกับบริษัท
  Sino-Pacific Trading (Thailand) Co., Ltd is an importer and distributor of grocery and confectionary products from over the world. We are seeking professional candidates for the following position:
   
  ที่อยู่ : 122/2-3, Nonsi Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10210
  โทรศัพท์ : 0-2681-5081
  โทรสาร : 0-2681-5097
  โฮมเพจ : http://www.sino.co.th
  แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด